Vergoeding longvibrator

Een longvibrator maakt op mechanische wijze bronchiale slijmvorming los in de longen van chronische longpatiënten. Uw behandelend arts stelt vast dat u een longvibrator nodig hebt.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura- 100% bij een gecontracteerde leverancier.
- 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde leverancier.
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie- 100% van het afgesproken tarief* bij een gecontracteerde leverancier.
- 100% bij een niet-gecontracteerde zorgverlener, onder de voorwaarde dat uw zorgverlener geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde leveranciers betalen voor het hulpmiddel dat u krijgt of leent. Bekijk hier de verschillende tarievenlijsten.

Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
CompleetGeen vergoeding
ComfortGeen vergoeding
TopGeen vergoeding
ZilverGeen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hebt geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier link zorgvergelijker bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: longvibrators.

Delta Lloyd maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Delta Lloyd de geleverde zorg voor 100%. Als u naar een leverancier gaat waar Delta Lloyd een overeenkomst mee heeft, bent u verzekerd van:

 • garantie van 1 jaar op het geleverde hulpmiddel;
 • leveranciers die beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een goede zorgverlening;
 • een kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen;
 • geen lange wachttijden. De leverancier neemt binnen 1 werkdagen na ontvangst van de opdracht contact met u op over een indicatiestelling;
 • een snelle levering. Het hulpmiddel wordt binnen 2 werkdagen na indicatiestelling geleverd;
 • een garantie van 1 jaar op het hulpmiddel 
 • bij reparatie wordt vervangende apparatuur ter beschikking gesteld indien de reparatie langer dan 2 werkdagen duurt;
 • een uitvoerige schriftelijke instructie bij de eerste levering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Kiest u voor een partij waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde partij), dan heeft dit gevolgen voor wat u vergoed krijgt.

 • Delta Lloyd Zorgverzekering Natura: 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief.
 • Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie: 100% bij onder de voorwaarde dat uw zorgverlener geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

Wat u verder moet weten

 • U leent dit hulpmiddel.
 • Als u de longvibrator bestelt bij een leverancier waarmee Delta Lloyd een overeenkomst heeft, hoeft u vooraf geen toestemming (een akkoordverklaring) te vragen bij Delta Lloyd. U krijgt van uw behandelend arts een medische diagnose mee, waarop staat wat u nodig hebt. De arts geeft op deze medische diagnose ook aan wat uw beperkingen zijn. U moet de leverancier deze medische diagnose van uw arts geven.
 • Als het apparaat niet meer goed werkt, kunt u deze laten vervangen. U kunt daarvoor direct contact opnemen met een leverancier waarmee Delta Lloyd een overeenkomst heeft. U hoeft vooraf geen toestemming te vragen aan Delta Lloyd.

Bestelt u de longvibrator bij een leverancier waarmee Delta Lloyd geen overeenkomst heeft? Dan moet u vooraf toestemming (een akkoordverklaring) aanvragen bij Delta Lloyd. Dit doet u door een aanvraag in te sturen met een geldig voorschrift van uw behandelend arts en een offerte van uw leverancier. Op dit voorschrift moet vermeld staan waarom u dit hulpmiddel nodig hebt. Stuur de aanvraag in naar:

Delta Lloyd
t.a.v. Medische Beoordelingen & Zorgservice
postbus 4016
5004 JA Tilburg

Ook als de apparatuur niet meer werkt, moet u op dezelfde manier een akkoordverklaring aanvragen.

Als u de apparatuur niet meer nodig hebt, moet u dit melden aan uw leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen en Zorgservice van Delta Lloyd, telefoonnummer 076 - 5243981. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald.