Vergoeding lichttherapie

Lichttherapie wordt ingezet bij mensen met ernstige psoriasis, ernstige vitiligo of eczeem. De behandeling kan in het ziekenhuis of thuis plaatsvinden.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering NaturaIn het ziekenhuis:
- 100% bij een gecontracteerd ziekenhuis.
- 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerd ziekenhuis.

Thuis (met apparatuur uit het ziekenhuis) bij ernstige psoriasis en ernstige vitiligo:
- 100% bij een gecontracteerd ziekenhuis.
- 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerd ziekenhuis.
Delta Lloyd Zorgverzekering RestitutieIn het ziekenhuis:
- 100% van het afgesproken tarief* bij een gecontracteerd ziekenhuis.
- 100% bij een niet-gecontracteerd ziekenhuis, onder de voorwaarde dat het ziekenhuis geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

Thuis (met apparatuur uit het ziekenhuis) bij ernstige psoriasis en ernstige vitiligo:
- 100% van het afgesproken tarief* bij een gecontracteerd ziekenhuis.
- 100% bij een niet-gecontracteerd ziekenhuis, onder de voorwaarde dat het ziekenhuis geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde zorgverleners betalen voor de zorg die u krijgt. Bekijk hier de verschillende tarievenlijsten.

De aanvullende verzekering vergoedt alleen thuisbehandeling voor de indicatie eczeem.

Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
Extra€ 500,-
Compleet€ 1.000,-
Comfort€ 1.500,-
Top100%
ZilverGeen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering (bij ernstige psoriasis en ernstige vitiligo) valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2015 is het verplicht eigen risico € 375,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Hebt u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico?
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico?
In Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Hebt u lichttherapie nodig in verband met ernstige psoriasis of vitiligo? Dan kiest u zelf uw ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum. Bel voor meer informatie de Delta Lloyd Ziekenhuislijn: 013 - 5938256. Hebt u lichttherapie nodig in verband met ernstig eczeem? Dan kiest u zelf van welke leverancier u de apparatuur koopt of huurt.

Delta Lloyd maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Delta Lloyd de geleverde zorg voor 100%. Kiest u voor een partij waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde partij), dan heeft dit gevolgen voor wat u vergoed krijgt.

  • Delta Lloyd Zorgverzekering Natura: 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief.
  • Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie: 100% van de redelijke marktprijs (prijs die in Nederland gebruikelijk is).

Wat moet u regelen?

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de huur- of aanschafkosten van apparatuur voor lichttherapie bij de indicatie eczeem moet u vooraf toestemming aanvragen bij Delta Lloyd.