Vergoeding gebitsprothese

Mondzorg is tandheelkundige zorg door een tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus of orthodontist. Een kunstgebit (gebitsprothese) vervangt (een deel van) het oorspronkelijke gebit.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

Volledige boven- en/of onderprothese

Voor een gebitsprothese op implantaten geldt een andere vergoeding.

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura-  1 x per 5 jaar 75% van volledig kunstgebit
-  100% voor reparatie/rebasen
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie-  1 x per 5 jaar 75% van volledig kunstgebit
-  100% voor reparatie/rebasen
Aanvullende verzekering
StartVanaf 18 jaar: € 200,- vergoeding eigen bijdrage
ExtraVanaf 18 jaar: € 200,- vergoeding eigen bijdrage
CompleetVanaf 18 jaar: € 200,- vergoeding eigen bijdrage
ComfortVanaf 18 jaar: € 200,- vergoeding eigen bijdrage
TopVanaf 18 jaar: € 200,- vergoeding eigen bijdrage
Zilver75% tot € 250,- ( bedrag is voor alle tandheelkundige zorg samen)
TandenGaaf 250

Vanaf 18 jaar: € 250,-
De vergoeding voor de eigen bijdrage voor de volledige prothese valt onder dezelfde maximale vergoeding als voor andere behandelingen die u bij de tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus krijgt.

TandenGaaf 500

Vanaf 18 jaar: € 500,-
De vergoeding voor de eigen bijdrage voor de volledige prothese valt onder dezelfde maximale vergoeding als voor andere behandelingen die u bij de tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus krijgt.

TandenGaaf 1000

Vanaf 18 jaar: € 1.000,-
De vergoeding voor de eigen bijdrage voor de volledige prothese valt onder dezelfde maximale vergoeding als voor andere behandelingen die u bij de tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus krijgt.

TandenGaaf 1500

Vanaf 18 jaar: € 1.500,-
De vergoeding voor de eigen bijdrage voor de volledige prothese valt onder dezelfde maximale vergoeding als voor andere behandelingen die u bij de tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus krijgt.

Gedeeltelijke prothese of frameprothese

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering NaturaAlleen in bijzondere gevallen
Delta Lloyd Zorgverzekering RestitutieAlleen in bijzondere gevallen
Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
CompleetGeen vergoeding
ComfortGeen vergoeding
TopGeen vergoeding
TandenGaaf 250

Vanaf 18 jaar: € 250,-
De vergoeding voor gedeeltelijke prothese of frameprothese valt onder dezelfde maximale vergoeding als voor andere behandelingen die u bij de tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus krijgt.

TandenGaaf 500

Vanaf 18 jaar: € 500,-
De vergoeding voor gedeeltelijke prothese of frameprothese valt onder dezelfde maximale vergoeding als voor andere behandelingen die u bij de tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus krijgt.

TandenGaaf 1000

Vanaf 18 jaar: € 1.000,-
De vergoeding voor gedeeltelijke prothese of frameprothese valt onder dezelfde maximale vergoeding als voor andere behandelingen die u bij de tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus krijgt.

TandenGaaf 1500

Vanaf 18 jaar: € 1.500,-
De vergoeding voor gedeeltelijke prothese of frameprothese valt onder dezelfde maximale vergoeding als voor andere behandelingen die u bij de tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus krijgt.

Wat wordt niet vergoed?

Abonnementen bij tandartsen worden niet vergoed. De tandarts rekent dan een vast bedrag voor een bepaalde periode. Hiervoor ontvangt u mondzorg die u nodig hebt, zonder dat u per losse behandeling betaalt.

Eigen bijdrage

Voor een volledig gebitsprothese hebt u een wettelijke eigen bijdrage van 25%. Deze wettelijke eigen bijdrage kan eventueel (gedeeltelijk) vergoed worden uit uw aanvullende verzekering.

Eigen risico

Voor een volledige gebitsprothese (kunstgebit) of het repareren en rebasen van het kunstgebit betaalt u eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2015 is het verplicht eigen risico € 375,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Hebt u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico?
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico?
In Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier. Vind een zorgverlener of leverancier bij u in de buurt.

Wat u verder moet weten

  • U hebt geen verwijzing nodig van een arts.
  • U hebt vooraf geen toestemming nodig van Delta Lloyd.
  • De zorgverlener rekent de door de overheid vastgestelde tarieven.
  • De tandarts rekent bij sommige behandelingen materiaal- en techniekkosten. Delta Lloyd vergoedt voor mondzorg uit de basisverzekering deze kosten tot een maximaal bedrag. Komt de vergoeding uit uw aanvullende verzekering? Dan gelden deze maximale vergoedingen niet, maar geldt de maximale vergoeding uit uw aanvullende verzekering.

Meer informatie over mondzorg vindt u op de speciale website van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) www.allesoverhetgebit.nl.