Vergoeding brug en tandheelkunde

Kronen en bruggen worden gebruikt om tanden of kiezen te herstellen als deze beschadigd zijn of verloren zijn gegaan.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering NaturaGeen vergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering RestitutieGeen vergoeding
Aanvullende verzekering
StartTot 18 jaar:  € 500,-
Vanaf 18 jaar: geen vergoeding
ExtraTot 18 jaar:  € 500,-
Vanaf 18 jaar: geen vergoeding
CompleetTot 18 jaar:  € 500,-
Vanaf 18 jaar: geen vergoeding
ComfortTot 18 jaar:  € 500,-
Vanaf 18 jaar: geen vergoeding
TopTot 18 jaar:  € 500,-
Vanaf 18 jaar: geen vergoeding
Zilver75% tot € 250,- ( bedrag is voor alle tandheelkundige zorg samen)
TandenGaaf 250Vanaf 18 jaar: € 250,-
De vergoeding voor kronen en bruggen valt onder dezelfde maximale vergoeding als voor andere behandelingen die u bij de tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus krijgt.
TandenGaaf 500Vanaf 18 jaar: € 500,-
De vergoeding voor kronen en bruggen valt onder dezelfde maximale vergoeding als voor andere behandelingen die u bij de tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus krijgt.
TandenGaaf 1000Vanaf 18 jaar: € 1.000,-
De vergoeding voor kronen en bruggen valt onder dezelfde maximale vergoeding als voor andere behandelingen die u bij de tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus krijgt.
TandenGaaf 1500Vanaf 18 jaar: € 1.500,-
De vergoeding voor kronen en bruggen valt onder dezelfde maximale vergoeding als voor andere behandelingen die u bij de tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus krijgt.

Wat wordt niet vergoed?

Abonnementen bij tandartsen worden niet vergoed. De tandarts rekent dan een vast bedrag voor een bepaalde periode. Hiervoor ontvangt u mondzorg die u nodig hebt, zonder dat u per losse behandeling betaalt.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hebt geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier. Vind een zorgverlener of leverancier bij u in de buurt.

Wat u verder moet weten

  • U hebt geen verwijzing nodig van een arts.
  • Uhebt vooraf geen toestemming nodig van Delta Lloyd.
  • De zorgverlener rekent de door de overheid vastgestelde tarieven.
  • De tandarts rekent bij sommige behandelingen materiaal- en techniekkosten. Deze tarieven worden niet vastgesteld door de overheid. In de referentielijst vindt u een overzicht met tarieven die volgens Delta Lloyd normaal zijn voor dit soort kosten. Zo kunt u zien of uw mondzorgverlener gebruikelijke tarieven in rekening brengt. U vindt het referentiebeleid aan de rechterkant van deze pagina.
Meer informatie over mondzorg vindt u op de speciale website van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) www.allesoverhetgebit.nl.