Vergoeding kraamzorg

Na de bevalling hebt u recht op kraamzorg. In het ziekenhuis, het kraamcentrum of thuis. Hoeveel kraamzorg u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Uw verloskundige of arts stelt hiervoor de indicatie vast. Na de bevalling kan het aantal uren worden aangepast, bijvoorbeeld als blijkt dat u meer zorg nodig hebt dan verwacht. In sommige aanvullende verzekeringen is extra kraamzorg opgenomen.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

De vergoeding van kraamzorg is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Er zijn verschillende mogelijkheden. Bekijk hieronder welke situatie voor u van toepassing is.

Kraamzorg in het ziekenhuis met medische noodzaak

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura- 100% bij een gecontracteerde zorgverlener.
- 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde zorgverlener.
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie- 100% van het afgesproken tarief* bij een gecontracteerde zorgverlener.
- 100% bij een niet-gecontracteerde zorgverlener, onder de voorwaarde dat uw zorgverlener geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde zorgverleners betalen voor de zorg die u krijgt. Bekijk hier de verschillende tarievenlijsten.

Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
CompleetGeen vergoeding
ComfortGeen vergoeding
TopGeen vergoeding
ZilverGeen vergoeding

Kraamzorg in het ziekenhuis, kraamcentrum of thuis zonder medische noodzaak

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura- 10 dagen bij een gecontracteerde zorgverlener.
- 10 dagen, 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief bij een niet-gecontracteerde zorgverlener.
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie- 10 dagen bij een gecontracteerde zorgverlener. 
- 10 dagen, 100% bij een niet-gecontracteerde zorgverlener, onder de voorwaarde dat uw zorgverlener geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde zorgverleners betalen voor de zorg die u krijgt. Bekijk hier de verschillende tarievenlijsten.

Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
CompleetGeen vergoeding
ComfortGeen vergoeding
TopGeen vergoeding
ZilverGeen vergoeding

Extra kraamzorg als het medisch noodzakelijk is

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering NaturaGeen vergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering RestitutieGeen vergoeding
Aanvullende verzekering
Start5x3 uur
Extra5x3 uur
Compleet5x3 uur
Comfort5x3 uur
Top5x3 uur
ZilverGeen vergoeding

Kraamzorg na ziekenhuisopname

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering NaturaGeen vergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering RestitutieGeen vergoeding
Aanvullende verzekering
Start15 uur
Extra15 uur
Compleet15 uur
Comfort15 uur
Top15 uur
ZilverGeen vergoeding

Kraamzorg bij adoptie van een kindje jonger dan 6 maanden

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering NaturaGeen vergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering RestitutieGeen vergoeding
Aanvullende verzekering
Start3x3 uur
Extra3x3 uur
Compleet3x3 uur
Comfort3x3 uur
Top3x3 uur
ZilverGeen vergoeding

Eigen bijdrage

Als u kraamzorg krijgt in het ziekenhuis of in het kraamcentrum en het is niet medisch noodzakelijk, dan hebt u een eigen bijdrage van € 16,50 per dag. Ook als uw zorgverlener een hoger bedrag dan € 117,50 (het marktconforme en gebruikelijke tarief in Nederland) declareert, betaalt u het hogere bedrag als extra eigen bijdrage.

Eigen risico

U hebt geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw ziekenhuis, kraamcentrum of kraamverzorgster. Normaal gesproken is dit een zorgverlener bij u in de buurt. Vind een zorgverlener of leverancier bij u in de buurt. U vindt daar ook informatie over de kwaliteit van de zorg van verschillende ziekenhuizen of kraamzorginstellingen?

Delta Lloyd maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Delta Lloyd de geleverde zorg voor 100%. Kiest u voor een partij waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde partij), dan heeft dit gevolgen voor wat u vergoed krijgt.

  • Delta Lloyd Zorgverzekering Natura: 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief.
  • Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie: 100% onder de voorwaarde dat uw zorgverlener geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

Wat u verder moet weten

  • Kraamzorg moet u uiterlijk vijf maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum telefonisch aanvragen bij Delta Lloyd Kraamzorgservice via telefoonnummer: (013) 593 82 25. U kunt dit ook zelf online aanvragen via Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering.
  • Wilt u gebruikmaken van extra kraamzorg? Dit wordt vergoed als dit is opgenomen in uw aanvullende verzekering. Ook moet deze kraamzorg medisch noodzakelijk zijn en de moeder moet bij Delta Lloyd verzekerd zijn. Hiervoor moet u vooraf toestemming aanvragen. De extra kraamzorg moet aansluitend zijn op de reguliere kraamzorg.
  • Wilt u gebruikmaken van kraamzorg na een ziekenhuisopname? Dit wordt vergoed als dit is opgenomen in uw aanvullende verzekering. De moeder moet minimaal veertien dagen opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis. Hiervoor moet u vooraf toestemming aanvragen.
Hebt u nog vragen? Stel deze dan aan de medewerkers van Delta Lloyd Kraamzorgservice via telefoonnummer (013) 593 82 25.