Vergoeding verbruiksartikel

Verbruiksartikelen zijn bijvoorbeeld: stomamateriaal, injectiespuiten, verbandmiddelen en spoelapparatuur.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura- 100% bij een gecontracteerde leverancier.
- 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde leverancier.
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie- 100% van het afgesproken tarief* bij een gecontracteerde leverancier.
- 100% bij een niet-gecontracteerde leverancier, onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde leveranciers betalen voor het hulpmiddel dat u krijgt of leent. Bekijk hier de verschillende tarievenlijsten.

Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
CompleetGeen vergoeding
ComfortGeen vergoeding
TopGeen vergoeding
ZilverGeen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De aanschaf van het verbruiksartikel gaat af van uw eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2015 is het verplicht eigen risico € 375,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Hebt u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico?
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico?
In Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier. Vind een zorgverlener of leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: verbruiksartikelen.

Delta Lloyd maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Delta Lloyd de geleverde zorg voor 100%. Voordelen voor u:

  • Leveranciers die beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een goede zorgverlening;
  • Een kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de normen, keuringen en eisen;
  • Snelle levering. Verbruiksartikelen worden binnen 24 uur na bestelling geleverd;
  • Goede bereikbaarheid. De zorgverleners zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar.

Kiest u voor een partij waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde partij), dan heeft dit gevolgen voor wat u vergoed krijgt. 

  • Delta Lloyd Zorgverzekering Natura: 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief.
  • Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie: 100% onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

Wat u verder moet weten

  • Gaat u naar een gecontracteerde leverancier? Dan hoeft u geen akkoordverklaring (toestemming) aan te vragen aan Delta Lloyd. U krijgt alleen verbandmiddelen vergoed als langdurig gebruik noodzakelijk is. Om te kunnen bepalen of het om langdurig gebruik gaat is het nodig dat de voorschrijvend arts een zogenaamd ZN formulier invult. Dit is een standaardformulier dat bij uw arts bekend is. Vraagt u zo nodig ook zelf naar dit formulier. Dit formulier levert u samen met het recept in bij uw apotheek.
  • Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u wel toestemming vragen aan Delta Lloyd.

Wat moet u regelen?

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u altijd toestemming (een akkoordverklaring) vragen aan Delta Lloyd. U doet dit door de medische diagnose van uw arts samen met een offerte van de leverancier te sturen naar:

Delta Lloyd
t.a.v. Medische Beoordelingen & Zorgservice
Postbus 4016
5004 JA Tilburg