Vergoeding infuuspomp

Met een infuuspomp bedoelen wij de draagbare uitwendige infuuspomp met toebehoren. Toebehoren zijn bijvoorbeeld het fixatiemateriaal, desinfectantia, verbindingsslangetjes en naalden. Bij de eerste aanschaf behoren ook de batterijen, maar bij vervanging moet u deze zelf betalen.

Als er in uw thuissituatie sprake is van continue parenterale toediening van een geneesmiddel, kunt u een uitwendige infuuspomp vergoed krijgen. Dit geldt niet voor de toediening van insuline. Daarvoor kunt u vragen om vergoeding van een insulinepomp. De volgende onderdelen komen voor vergoeding in aanmerking:

 • Inzet en gebruik van apparatuur.
 • Materialen voor toediening (bijvoorbeeld spuiten, verlenglijnen, naalden, gazen en handschoenen).
 • De batterijen en oplaadapparatuur die bij de eerste aanschaf horen.
 • Bezorging en instructie.
 • Telefonische begeleiding door verpleegkundigen.
 • 24- uur bereikbaar.
 • Onderhoud van de apparatuur.
 • Telefonische feedback.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura- 100% bij een gecontracteerde leverancier.
- 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde leverancier.
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie- 100% van het afgesproken tarief* bij een gecontracteerde leverancier.
- 100% bij een niet-gecontracteerde leverancier, onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde leveranciers betalen voor het hulpmiddel dat u krijgt of leent. Bekijk hier de verschillende tarievenlijsten.

Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
CompleetGeen vergoeding
ComfortGeen vergoeding
TopGeen vergoeding
ZilverGeen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hebt geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier. Vind een zorgverlener of leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: infuuspompen.

Delta Lloyd maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Delta Lloyd de geleverde zorg voor 100%. Voordelen voor u zijn: 

 • Leveranciers die beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een goede zorgverlening.
 • De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
 • Goede bereikbaarheid. De leverancier is 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar.
 • Geen wachttijden. De leverancier neemt direct contact met u op over een indicatiestelling.
 • Snelle levering. Het hulpmiddel wordt binnen 24 uur na indicatiestelling bij u thuis geleverd.
 • Een uitvoerige instructie bij de eerste levering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Kiest u voor een partij waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde partij), dan heeft dit gevolgen voor wat u vergoed krijgt.

 • Delta Lloyd Zorgverzekering Natura: 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief.
 • Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie: 100% onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

Wat u verder moet weten

 • Als u de infuuspomp bestelt bij een leverancier waarmee Delta Lloyd een overeenkomst heeft, hoeft u vooraf geen toestemming (een akkoordverklaring) te vragen bij Delta Lloyd.
 • U leent dit hulpmiddel.
 • Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waar Delta Lloyd afspraken mee heeft gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Wat moet u regelen?

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u altijd toestemming (een akkoordverklaring) vragen aan Delta Lloyd. U doet dit door de medische diagnose van uw specialist samen met een offerte van de leverancier in te sturen naar:

Delta Lloyd
t.a.v. Medische Beoordelingen & Zorgservice
Postbus 4016
5004 JA Tilburg

Als u de apparatuur niet meer nodig hebt, moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen en Zorgservice van Delta Lloyd, telefoonnummer 076 - 5243981. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald.