Vergoeding implantaten en een klikgebit

Een implantaat is een kunstwortel die wordt aangebracht op de plaats waar een tand of kies verloren gegaan is. Een kroon wordt geplaatst op één implantaat, voor een brug of klikgebit zijn meerdere implantaten nodig. Een gespecialiseerde tandarts (implantoloog) of een kaakchirurg plaatst implantaten.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

Hebt u een ernstig geslonken tandeloze kaak waarin een gewoon kunstgebit niet meer past? Dan kunt u een vergoeding krijgen van tandheelkundige implantaten en het aanbrengen van het klikgebit hierop.

U kunt de zorg vergoed krijgen uit de basisverzekering. Hiervoor hebt u wel toestemming nodig van Delta Lloyd. Uw tandarts vraagt dit voor u bij ons aan.

Krijgt u geen toestemming voor vergoeding van implantaten en een klikgebit uit de basisverzekering? Dan kunt u de implantaten eventueel (gedeeltelijk) vergoed krijgen uit een aanvullende verzekering met dekking voor tandheelkundige zorg.

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura100% van de kosten voor het klikgebit op implantaten wanneer u toestemming van Delta Lloyd hebt ontvangen
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie100% van de kosten voor het klikgebit op implantaten wanneer u toestemming van Delta Lloyd hebt ontvangen
Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding. € 200,- voor eigen bijdrage volledig kunstgebit
ExtraGeen vergoeding. € 200,- voor eigen bijdrage volledig kunstgebit
CompleetGeen vergoeding. € 200,- voor eigen bijdrage volledig kunstgebit
ComfortGeen vergoeding. € 200,- voor eigen bijdrage volledig kunstgebit
TopGeen vergoeding. € 200,- voor eigen bijdrage volledig kunstgebit
Zilver75% tot € 250,-
Tandengaaf 250€ 250,-
Tandengaaf 500€ 500,-
Tandengaaf 1.000€ 1.000,-
Tandengaaf 1.500€ 1.500,-

* Deze vergoeding valt onder dezelfde maximale vergoeding als voor andere behandelingen die u bij tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus krijgt. Onder deze vergoeding valt ook de (gedeeltelijke) vergoeding van de eigen bijdrage voor een klikgebit op implantaten.

Eigen bijdrage

Bij een vergoeding uit de basisverzekering betaalt u € 125,- per kaak voor een klikgebit op implantaten. Voor zowel een klikgebit boven en onder samen, betaalt u een eigen bijdrage van € 250,-. Met een aanvullende verzekering kunt u een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen voor deze eigen bijdrage. Kijk hiervoor in bovenstaande tabel.

Eigen risico

Krijgt u een klikgebit op implantaten vergoed uit de basisverzekering? Dan valt deze zorg onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2015 is het verplicht eigen risico € 375,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Hebt u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico?
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico?
In Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier bij u in de buurt.

Voordelen wanneer u naar een gecontracteerde leverancier gaat:

 • Wij hebben voor u afspraken gemaakt over de kwaliteit van uw zorg en over de garantie;
 • U hebt één aanspreekpunt: de eindverantwoordelijke tandarts;
 • U krijgt duidelijke uitleg over de hele behandeling;
 • Aan het eind van de behandeling wordt uw mening gevraagd. 

Wat u verder moet weten

 • De zorgverlener rekent de door de overheid vastgestelde tarieven.
 • Bij sommige behandelingen komen materiaal- en techniekkosten. Delta Lloyd vergoedt voor mondzorg uit de basisverzekering deze kosten tot een maximaal bedrag.
 • Komt de vergoeding uit uw aanvullende verzekering? Dan gelden deze maximale vergoedingen niet, maar geldt de maximale vergoeding uit uw aanvullende verzekering. In de referentielijst vindt u een overzicht met tarieven die volgens Delta Lloyd normaal zijn voor dit soort kosten. Zo kunt u zien of uw mondzorgverlener gebruikelijke tarieven in rekening brengt.

Meer informatie over mondzorg vindt u op de speciale website van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) www.allesoverhetgebit.nl.

Wat moet u regelen?

 • U hebt geen verwijzing nodig om naar de tandarts te gaan. Om naar een kaakchirurg of tandprotheticus te gaan hebt u een verwijzing nodig van uw tandarts.
 • U moet voor een klikgebit op implantaten wel toestemming aanvragen bij Delta Lloyd.

Deze toestemming moet door u of uw zorgverlener schriftelijk bij Delta Lloyd worden aangevraagd. Stuur bij uw aanvraag de volgende gegevens mee:

 • Naam, adres, woonplaats en geboortedatum van degene die de behandeling moet ondergaan.
 • Delta Lloyd relatienummer waaronder deze persoon is verzekerd bij Delta Lloyd.
 • Gemotiveerde toelichting van de medische indicatie door de behandelend tandarts of implantoloog.
 • Het behandelplan van de behandelend tandarts of implantoloog.

Delta Lloyd beoordeelt of de kosten voor de behandeling vallen onder de vergoeding voor een klikgebit op implantaten vanuit de basisverzekering.