Vergoeding hulphond

Een hulphond helpt u bij uw mobiliteit en bij huishoudelijke of andere dagelijkse activiteiten. U krijgt een diagnose voor een hulphond als u helemaal doof bent, of door blijvende, ernstige lichamelijke functiebeperkingen bent aangewezen op hulp. De hulphond moet bijdragen aan een grotere zelfstandigheid voor u zodat u minder gebruik hoeft te maken van zorgondersteuning.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura- 100% bij een gecontracteerde leverancier.
- 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde leverancier.
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie- 100% van het afgesproken tarief* bij een gecontracteerde leverancier.
- 100% bij een niet-gecontracteerde leverancier, onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde leveranciers betalen voor het hulpmiddel dat u krijgt of leent. Bekijk hier de verschillende tarievenlijsten.

Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
CompleetGeen vergoeding
ComfortGeen vergoeding
TopGeen vergoeding
ZilverGeen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hebt geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier. Vind een zorgverlener of leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: hulphond.

Delta Lloyd maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Delta Lloyd de geleverde zorg voor 100%. Voordelen voor u:

  • Uw zorgverlener is lid van Assistance Dogs Europe. Dat houdt in dat de leverancier gediplomeerd is en beschikt over gekwalificeerd personeel. Ook voldoet de leverancier aan de kenniseisen op Kynologisch gebied en hebben de honden één van de volgende trainingen gevolgd:
    Van Hall 1, 2 en eventueel 3 of Gaus 1 en 2. Ook een diploma O&O (Opleiding en Opvoeding) is mogelijk.
  • U krijgt een hulphond die voldoet aan de meest recente normen, keuringen en eisen;
  • U krijgt een kwalitatief goede en gezonde hond die voldoet aan de eisen rondom minimum en maximum leeftijd, aantal herplaatsingen, medische eisen, gedragskenmerken en vaardigheden.

Kiest u voor een partij waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde partij), dan heeft dit gevolgen voor wat u vergoed krijgt.

  • Delta Lloyd Zorgverzekering Natura: 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief.
  • Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie: 100% onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

Wat u verder moet weten

U leent deze hond, hij wordt dus niet uw eigendom. Als de hond niet meer geschikt is om zijn taak uit te voeren, kunt u een verzoek indienen voor een nieuwe hulphond.

Wat moet u regelen?

Voor een eerste aanvraag hebt u toestemming (een akkoordverklaring) nodig van Delta Lloyd. U of uw leverancier doet dit door het voorschrift van uw ergotherapeut samen met een praktische indicatiestelling van de hulphondenschool in te sturen naar:

Delta Lloyd
t.a.v. Medische Beoordelingen & Zorgservice
Postbus 4016
5004 JA Tilburg

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u altijd toestemming aanvragen aan Delta Lloyd (een akkoordverklaring). Stuur dan naar bovenstaand adres het voorschrift van uw ergotherapeut, een praktische indicatiestelling en een offerte van de hulphondenschool.