Vergoeding huisartsbezoek

Een huisarts is de eerste bij wie u zich meldt met vragen over uw gezondheid. De huisarts luistert naar uw klachten en stelt vast wat er met u aan de hand is. De huisarts behandelt u en helpt u bij het voorkomen van ziekte. Hij kan u ook doorverwijzen naar een andere arts. Of hij kan bijvoorbeeld uw bloed of ontlasting laten onderzoeken in een laboratorium.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

Het bezoek aan de huisarts wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura- 100% bij een gecontracteerde zorgverlener.
- 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde zorgverlener.
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie- 100% van het afgesproken tarief* bij een gecontracteerde zorgverlener.
- 100% bij een niet-gecontracteerde zorgverlener, onder de voorwaarde dat uw zorgverlener geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde zorgverleners betalen voor de zorg die u krijgt. Bekijk hier de verschillende tarievenlijsten.

Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
CompleetGeen vergoeding
ComfortGeen vergoeding
TopGeen vergoeding
ZilverGeen vergoeding

Laboratoriumonderzoek
Vindt uw huisarts dat een laboratoriumonderzoek noodzakelijk is? Bijvoorbeeld om uw bloed of ontlasting te laten onderzoeken? Dan ontvangt u daarvoor een vergoeding vanuit de basisverzekering. Deze vergoeding krijgt u als dit onderzoek wordt uitgevoerd door een laboratorium waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen. U hebt hiervoor wel eigen risico.

Wilt u zelf (preventief) uw bloed laten onderzoeken, bijvoorbeeld voor een medische controle? Dan hebt u dus geen verwijzing van een arts. De basisverzekering vergoedt het onderzoek dan niet. U betaalt de kosten helemaal zelf.

Gaat u naar een niet-gecontracteerd laboratorium? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Dit is afhankelijk van hoe u verzekerd bent.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft voor een huisartsenbezoek geen eigen risico te betalen.

De vergoeding voor laboratoriumonderzoek vanuit de basisverzekering valt niet onder huisartsenzorg. De huisarts is wel de opdrachtgever van het onderzoek, maar het onderzoek wordt uitgevoerd en in rekening gebracht door het laboratorium. U betaalt hiervoor een eigen risico.

Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan worden de kosten eerst uit het verplicht eigen risico en daarna uit uw vrijwillig eigen risico betaald. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2015 is het verplicht eigen risico € 375,- per jaar.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener. Vind een zorgverlener of leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: huisarts of huisartsenlaboratorium. Hebt u ’s avonds, ’s nachts, in het weekend of op een feestdag een dokter nodig? Uw huisarts is aangesloten bij een huisartsenpost. Daar kunt u dan terecht.

Gaat u naar een niet-gecontracteerd laboratorium? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Dit is afhankelijk van hoe u verzekerd bent.

Delta Lloyd maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Delta Lloyd de geleverde zorg voor 100%. Kiest u voor een partij waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde partij), dan heeft dit gevolgen voor wat u vergoed krijgt.

  • Delta Lloyd Zorgverzekering Natura: 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief.
  • Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie: 100% onder de voorwaarde dat uw zorgverlener geen buitensporig hoge tarieven hanteert.