Vergoeding hoortoestellen

Hoortoestellen zijn één van de hulpmiddelen waarmee u beter kunt horen.

Er zijn verschillende soorten hoorhulpmiddelen waarvoor u een vergoeding kunt krijgen, onder andere:

 • Elektro-akoestische hoortoestellen, in gewone of bijzondere uitvoering, die een gestoord gehoor verbeteren en gehoorlepels of gehoorslangen die het geluid via mechanische weg versterken en de aanschaf en vervanging van oorstukjes.
 • Een maskeerder ter behandeling van ernstig oorsuizen en aankoop en vervanging van oorstukjes.
 • Ringleidingen, bestaande uit een versterker met eventueel een snoer en een tafelmicrofoon.
 • Infraroodapparatuur.
 • FM-apparatuur voor geluidsoverdracht, die bestaat uit een ontvanger en een zender. (eventueel met inductiespoel, hoofdtelefoon, of in kinbeugeluitvoering, met zonodig een tafelmicrofoon).

Wat krijgt u vergoed in 2015?

Batterijen die bij de eerste levering van het nieuwe hoortoestel zitten en oorstukjes worden volledig vergoed als u naar een hoorketen of audicien gaat die een contract heeft met Delta Lloyd. De kosten van vervanging van batterijen of accu’s worden niet vergoed. In onderstaande tabel is uw eigen bijdrage al verrekend.

BasisverzekeringVergoeding
Zorgverzekering Natura-  Hoortoestellen en ruismaskeerders: 75% bij een gecontracteerde leverancier
-  Overige hoorhulpmiddelen: 100% bij een gecontracteerde leverancier
Zorgverzekering Restitutie-  Hoortoestellen en ruismaskeerders: 75% bij een gecontracteerde leverancier
-  Overige hoorhulpmiddelen: 100% bij een gecontracteerde leverancier
Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
Extra€ 500,- vergoeding eigen bijdrage
Compleet€ 1.000,- vergoeding eigen bijdrage
Comfort€ 1.250,- vergoeding eigen bijdrage
Top€ 1.500,- vergoeding eigen bijdrage
ZilverGeen vergoeding

Wettelijke eigen bijdrage

De wettelijke eigen bijdrage is 25% van het aankoopbedrag voor hoortoestellen en ruismaskeerders. U krijgt dus 75% van het aankoopbedrag vergoed als u naar een hoorketen of audicien gaat die een contract heeft met Delta Lloyd. Uw eigen bijdrage is in bovenstaande tabel al verrekend. U kunt eventueel een deel van uw eigen bijdrage vergoed krijgen uit uw aanvullende verzekering.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2015 is het verplicht eigen risico € 375,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Hebt u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico?
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico?
In Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier (hoorketen of audicien). Vind een zorgverlener of leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: hoortoestellen.

Delta Lloyd maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Delta Lloyd de geleverde zorg volgens bovenstaande tabel. Voordelen voor u:

 • De leveranciers van hoorhulpmiddelen hebben een bewijs van Vakbekwaamheid Audicien als afgegeven door de Stichting Vakopleiding Gezondheidstechnische beroepen (SVGB, het FIDA audiciensdiploma, of een StAr-registratie.
 • De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
 • U kunt binnen vijf werkdagen bij een leverancier terecht.
 • Vijf jaar lang recht op service en onderhoud aan het hoortoestel of de ruismaskeerder en vijf jaar recht op oorstukjes. U hoeft hier dus niet extra voor te betalen.
 • De leveranciers werken volgens het 'Keuzeprotocol Hoorzorg'. Dit garandeert dat u altijd een passende oplossing voor uw hoorprobleem krijgt.
 • Delta Lloyd biedt daarnaast de mogelijkheid tot thuisaanpassing van het hoortoestel. De audicien komt hiervoor aan huis. U hoeft niet meer naar een hoorwinkel. Het hoortoestel wordt aangepast in de dagelijkse leefomgeving.

Kiest u voor een partij waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde partij), dan heeft dit gevolgen voor wat u vergoed krijgt.

 • Delta Lloyd Zorgverzekering Natura: 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief.
 • Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie: 100% onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

Bij een niet-gecontracteerde leverancier krijgt u (meestal) een lagere vergoeding. Het marktconforme tarief voor eenvoudige hoorzorg (groep 1 t/m 3 in het hoorprotocol) is € 750,- per hoortoestel. Voor complexe hoorzorg (groep 4 en 5 in het hoorprotocol) is het marktconforme tarief € 1.200,- per hoortoestel. Over de vergoeding die u krijgt, betaalt u ook de wettelijke eigen bijdrage van 25% en uw eigen risico. Delta Lloyd adviseert u de prijzen goed te vergelijken omdat deze kunnen verschillen per aanbieder. Van de vergoeding die u krijgt, moet u het toestel aanschaffen en vijf jaar onderhouden (reparaties, service, onderhoud).

Wat u verder moet weten

Uw huisarts moet u doorverwijzen naar een KNO-arts of audiologisch centrum voor een gehooronderzoek. Zij kunnen de oorzaak en de ernst van uw gehoorprobleem in kaart brengen zodat u de juiste oplossing krijgt. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u altijd vooraf toestemming vragen aan Delta Lloyd (een akkoordverklaring vragen).

Hebt u al een hoortoestel of ruismaskeerder? Dan kunt u voor garantie, onderhoud en service gewoon nog naar de hoorketen of audicien gaan waar u voorheen ook heen ging. Delta Lloyd vergoedt de rekening rechtstreeks aan de hoorketen of audicien. Het maakt hierbij niet uit of de hoorketen of audicien een contract met ons heeft in 2015. Op losse oorstukjes en onderhoud zit geen eigen bijdrage. Voor alle kosten die u maakt, geldt het (verplichte) eigen risico. Batterijen blijft u zelf betalen.

Wat moet u regelen?

Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat en u wilt toch voor een vergoeding in aanmerking komen, dan geldt het volgende:

 • Vraag uw huisarts om verwijzing naar KNO-arts of audiologisch centrum.
 • Lat onderzoek doen door KNO-arts of audiologisch centrum om de ernst van uw gehoorprobleem in kaart te brengen.
 • Vraag uw leverancier om een offerte.

Stuur dit in naar Delta Lloyd en vraag om een akkoordverklaring:

Delta Lloyd
t.a.v. Medische beoordelingen
Postbus 4016
5004 JA Tilburg