Vergoeding gezondheidscursussen

Delta Lloyd vergoedt de kosten van gezondheidscursussen die gericht zijn op het bevorderen van uw gezondheid of waarin u leert omgaan met uw ziekte. U bent dan zelf in staat om uw gezondheid op peil te houden of te verbeteren.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering NaturaGeen vergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering RestitutieGeen vergoeding
Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
Extra€ 100,-
Compleet€ 150,-
Comfort€ 200,-
Top100%
ZilverGeen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hebt geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

De cursus wordt gegeven door:

 • een thuiszorgorganisatie;
 • een GGD;
 • een landelijke of regionale patiëntenvereniging (voor diabetespatiënten moet deze patiëntenvereniging de gezondheidsbelangen van diabetespatiënten behartigen);
 • (poliklinieken van) ziekenhuizen;
 • een organisatie die door het Oranje Kruis is gecertificeerd als het om een EHBO-cursus gaat;
 • een zorggroep met wie wij afspraken hebben gemaakt over gezondheidscursussen;
 • Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO (KNV EHBO)
 • Nationale Bond voor EHBO
 • Nederlandse Rode Kruis (NRK)
 • Reanimatiepartners van de Hartstichting
 • IedereenEhbo
 • NIKTA
 • Nedcert
 • een zorggroep waarmee wij afspraken hebben gemaakt over gezondheidscursussen

U kunt een EHBO-cursus volgen bij elke zorgverlener. Na de cursus moet u wel een diploma of certificaat krijgen, dat is uitgegeven door één van deze organisaties:

 • Het Oranje Kruis
 • Nederlandse Rode Kruis (NRK)
 • Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO (KNV EHBO)
 • Nationale Bond voor EHBO
 • Reanimatiepartners van de Hartstichting (de cursus moet wel voldoen aan de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR))
 • Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)
 • IedereenEhbo
 • NIKTA
 • Nedcert

Een EHBO-cursus die u voor uw werk moet volgen, zoals een EHBO-cursus voor gastouders, wordt niet vergoed.

Wat u verder moet weten

 • U hebt geen toestemming (akkoordverklaring) nodig van Delta Lloyd.
 • Het kan zijn dat de instantie die de cursus geeft de rekening rechtstreeks naar Delta Lloyd stuurt. U overhandigt ons een bewijs van deelname.

Niet vergoed worden:

 • Arbeids-en/of bezigheidstherapie;
 • Beweegprogramma’s
 • Bedrijfshulpverleningscursussen (waaronder EHBO-cursussen voor kinderen ten behoeve van de registratie Gastouder in de zin van de Wet kinderopvang).