Vergoeding Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) basis

Een geestelijke gezondheidszorg basis psycholoog (GZ-psycholoog) kan u in een paar gesprekken helpen uw psychische probleem concreet en praktisch aan te pakken.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

U krijgt behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Inloophuizen voor (ex)-kankerpatiënten vallen onder de vergoeding van de aanvullende verzekering.

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura- 100% bij een gecontracteerde zorgverlener.
- 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde zorgverlener.
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie- 100% van het afgesproken tarief* bij een gecontracteerde zorgverlener.
- 100% bij een niet-gecontracteerde zorgverlener, onder de voorwaarde dat uw zorgverlener geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde zorgverleners betalen voor de zorg die u krijgt. Bekijk hier de verschillende tarievenlijsten.

Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
CompleetGeen vergoeding
ComfortGeen vergoeding
TopGeen vergoeding
ZilverGeen vergoeding

Eigen bijdrage

Er is geen eigen bijdrage.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2015 is het verplicht eigen risico € 375,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Hebt u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico?
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico?
In Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier. Vind een zorgverlener of leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: GZ-psycholoog.

Delta Lloyd maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Daarnaast maken wij binnen de GGZ afspraken over de hoeveelheid zorg die een zorgverlener per jaar mag verlenen (het zogenaamde omzetplafond). Zo stimuleren we zorgverleners in de GGZ om de zorg zo efficiënt mogelijk te organiseren. Het kan voorkomen dat een zorgverlener aan het plafond van dit jaar zit. Er ontstaat dan een wachtlijst. Kunt u niet terecht bij de zorgverlener van uw voorkeur? Neem dan contact op met de Delta Lloyd Zorgservice via (013) 593 82 25 (lokaal tarief).

Kiest u voor een gecontracteerde partij, dan vergoedt Delta Lloyd de geleverde zorg voor 100%. Kiest u voor een partij waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde partij), dan heeft dit gevolgen voor wat u vergoed krijgt.

 • Delta Lloyd Zorgverzekering Natura: 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief.
 • Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie: 100% onder de voorwaarde dat uw zorgverlener geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

Geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd

In 2015 gaat de vergoeding van ggz voor de jeugd over naar de nieuwe Jeugdwet. De Jeugdwet richt zich op kinderen tot achttien jaar. Hierop geldt een aantal uitzonderingen. De volgende groepen vanaf achttien jaar vallen vanaf 2015 ook onder de nieuwe Jeugdwet:

 • Personen vanaf achttien jaar die volgens het adolescentenstrafrecht (jeugdstrafrecht) zijn berecht.
 • Personen tussen de 18 en 23 jaar die:
  - voor hun achttiende al (voormalige provinciale) jeugdzorg ontvingen en deze nog moeten afmaken (de zogenaamde doorloopregeling);
  - binnen een half jaar opnieuw geestelijke gezondheidszorg nodig hebben.

De gemeente is verantwoordelijk voor ggz voor de jeugd. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Wat u verder moet weten

 • U hebt een verwijzing nodig van uw huisarts of bedrijfsarts.
 • Als u een afspraak mist of niet tijdig afzegt, moet u deze sessie zelf betalen.
 • Relatietherapie, intelligentieonderzoek, dyslexiebehandeling, begeleiding van niet-geneeskundige aard en orthopedagogische zorg vallen niet onder deze vergoeding.

Wat moet u regelen?

Vraag uw (huis)arts om een verwijzing.