Vergoeding GeboorteTENS

De GeboorteTENS is een apparaat dat helpt om de pijn tijdens de bevalling te verminderen. TENS is een afkorting van Transcutane Electro Neuro Stimulatie.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

De basisverzekering vergoedt de GeboorteTENS niet. Vanuit de aanvullende verzekering kunt u wel een volledige vergoeding krijgen.
BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering NaturaGeen vergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering RestitutieGeen vergoeding
Aanvullende verzekering
Start100%
Extra100%
Compleet100%
Comfort100%
Top100%
ZilverGeen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hebt geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw leverancier van de GeboorteTENS.

Wat u verder moet weten

Wilt u gebruikmaken van de GeboorteTENS? Dan hebt u vooraf toestemming nodig van Delta Lloyd. U stuurt hiervoor de volgende informatie naar Delta Lloyd:

 • Een brief van de arts die u de GeboorteTENS voorschrijft. In de brief moet staan welke beperkingen u hebt en waarom u de GeboorteTENS nodig hebt. 
 • Een prijsopgave van de kosten van de GeboorteTENS. 
 • Een brief van uzelf aan Delta Lloyd. Zet in uw brief:
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum
  - de naam van de leverancier van het hulpmiddel
  - een omschrijving van het gewenste hulpmiddel
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code (bekend bij de leverancier)
  - een opgave van de periode dat u verwacht het hulpmiddel nodig te hebben.

Stuur de gegevens naar:
Delta Lloyd
Postbus 4016
5004 JA Tilburg