Dyslexiezorg

Dyslexie is een lees- en spellingsstoornis. Het juist (leren) lezen en schrijven is daarmee een probleem en kan een hindernis zijn in de ontwikkeling van een kind.

Dyslexiezorg naar de Jeugdwet

Dyslexiezorg gaat in 2015 over van de basisverzekering naar de nieuwe Jeugdwet. De gemeente is verantwoordelijk voor dyslexiezorg. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw gemeente.