Vergoeding couveuse nazorg

Couveuse nazorg is de zorg na thuiskomst van een kindje dat minimaal vijf dagen op de couveuseafdeling, of in totaal acht dagen in het ziekenhuis, heeft gelegen. De hulp bestaat uit noodzakelijke ondersteuning, advisering en het geven van instructies over de verzorging van en de omgang met het kind.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering NaturaGeen vergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering RestitutieGeen vergoeding
Aanvullende verzekering
Start15 uur
Extra15 uur
Compleet15 uur
Comfort15 uur
Top15 uur
Zilvergeen

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hebt geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener. Vind een kraamcentrum bij u in de buurt.

Delta Lloyd maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Delta Lloyd  de geleverde zorg voor 100%. Kiest u voor een partij waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet gecontracteerde partij), dan heeft dit gevolgen voor wat u vergoed krijgt. U krijgt maximaal 100% van de redelijke marktprijs (prijs die in Nederland gebruikelijk is).

Wat u verder moet weten

  • U hebt recht op couveuse nazorg als uw kindje minimaal vijf dagen in de couveuse heeft gelegen, of minimaal acht dagen na de geboorte in het ziekenhuis heeft gelegen.
  • U hoeft vooraf geen toestemming te vragen aan Delta Lloyd. Het kraamcentrum biedt de nazorg op advies van de kinderarts of verloskundige.

Hebt u nog vragen? Stel deze dan aan de medewerkers van Delta Lloyd Kraamzorgservice via telefoonnummer (013) 593 82 25.