Vergoeding bril en contactlenzen op medische indicatie

Gezichtshulpmiddelen zijn onder andere contactlenzen, bandagelenzen met visuscorrectie, scleralenzen en brillen.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

U kunt in aanmerking komen voor vergoeding van lenzen als u hiermee een betere gezichtsscherpte of kwaliteit van de visus krijgt dan met brillenglazen. De stoornis moet komen door een medische aandoening of een trauma. Ook bandagelenzen zonder visuscorrigerende werking kunt u vergoed krijgen als deze worden toegepast bij een ernstige aandoening waarbij een langdurige medische behandeling met deze middelen medisch noodzakelijk is.

Een verzekerde tot 18 jaar kan ook brillenglazen vergoed krijgen. Er moet dan sprake zijn van pathologische myopie (bijziendheid), waarbij sprake is van een afwijking van tenminste min zes dioptrieën.

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura- 100% bij een gecontracteerde leverancier.
- 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde leverancier.
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie- 100% van het afgesproken tarief* bij een gecontracteerde leverancier.
- 100% bij een niet-gecontracteerde leverancier, onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde leveranciers betalen voor het hulpmiddel dat u krijgt of leent. Bekijk hier de verschillende tarievenlijsten.

Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
ExtraVergoeding eigen bijdrage: € 500,-
CompleetVergoeding eigen bijdrage: € 1.000,-
ComfortVergoeding eigen bijdrage: € 1.250,-
TopVergoeding eigen bijdrage: € 1.500,-
ZilverGeen vergoeding

Eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage:

 • een bijdrage van € 55,50 per lens als sprake is van lenzen met een gebruiksduur langer dan een jaar;
 • een bijdrage van € 111,- per jaar als sprake is van lenzen met een gebruiksduur korter dan een jaar. Bij een eenzijdige aanpassing geldt in dat geval een jaarlijkse bijdrage van € 55,50;
 • een bijdrage van € 55,50 per glas voor kinderbrillen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2015 is het verplicht eigen risico € 375,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Hebt u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico?
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico?
In Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier. VInd een zorgverlener of leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: contactlenzen bij medische indicatie óf brillenglazen bij medische indicatie voor verzekerden tot 18 jaar.

Delta Lloyd maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Delta Lloyd de geleverde zorg voor 100%. Als u naar een leverancier gaat waar Delta Lloyd een overeenkomst mee heeft, bent u verzekerd van:

 • gediplomeerde leveranciers. Alle leveranciers van gezichtshulpmiddelen hebben een opticiensdiploma aangevuld met een diploma contactlensspecialist of optometrist;
 • een kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen;
 • geen lange wachttijden. U kunt binnen 5 werkdagen bij een leverancier terecht voor het aanmeten van het hulpmiddel;
 • een snelle levering. Het hulpmiddel moet binnen 3 weken na het aanmeten geleverd worden;
 • een garantie van 12 maanden op het hulpmiddel;
 • een uitvoerige instructie bij de eerste levering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Kiest u voor een partij waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde partij), dan heeft dit gevolgen voor wat u vergoed krijgt.

 • Delta Lloyd Zorgverzekering Natura: 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief.
 • Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie: 100% onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

Wat u verder moet weten

Wilt u een vergoeding vanuit de basisverzekering dan moet u een medische diagnose van de oogarts hebben. Dit voorschrift moet u samen met de offerte van de leverancier naar Delta Lloyd sturen:

Delta Lloyd
afdeling medische beoordelingen
postbus 4016
5004 JA Tilburg

Dit geldt ook als u nieuwe speciale contactlenzen of contactlenzen op medische indicatie nodig hebt.