Vergoeding beweegprogramma's

Met beweegprogramma's leert u omgaan met uw ziekte. De duur van het beweegprogramma ligt vooraf vast.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering NaturaGeen vergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering RestitutieGeen vergoeding
Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
Extra€ 100,-
Compleet€ 150,-
Comfort€ 200,-
Top100%
ZilverGeen vergoeding

Wij vergoeden de kosten van beweegprogramma's die in het algemeen gericht zijn op het voorkomen van ziekten en/of behoud en bevorderen van uw gezondheid.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hebt geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Het beweegprogramma wordt gegeven door:

  • een thuiszorgorganisatie;
  • een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD);
  • een landelijke of regionale patiëntenvereniging. Voor diabetespatiënten moet deze patiëntenvereniging de gezondheidsbelangen van diabetespatiënten behartigen.
  • (een polikliniek van) een ziekenhuis (instelling voor medisch specialistische zorg);
  • een fysiotherapeut met wie wij afspraken hebben gemaakt over de genoemde beweegprogramma;
  • een zorggroep met wie wij afspraken hebben gemaakt over de genoemde beweegprogramma. Het gaat hierbij om een organisatie die verantwoordelijk is voor (keten)zorg voor chronisch zieken, zoals met bijvoorbeeld de indicatie COPD of Diabetes Mellitus.

Wat u verder moet weten

U overhandigt ons na afloop van het beweegprogramma een bewijs van deelname;

  • In de gehele periode dat u een beweegprogramma volgt, hebt u een aanvullende verzekering die recht geeft op vergoeding van een beweegprogramma.

Wij vergoeden niet:

  • sportmassage;
  • arbeids- en/of bezigheidstherapie;
  • (beweeg)programma's die (ook) tot doel hebben uw conditie te verbeteren.