Vergoeding anti-decubitus zitkussen en matras

Hebt u een doorligwond of loopt u het risico decubitus te ontwikkelen? Dan komt u in aanmerking voor vergoeding van deze materialen. U hebt recht op een anti-decubitus matras als u door het gebruik hiervan zelfredzaam blijft en niet opgenomen hoeft te worden in een instelling, of als sprake is van een diagnose voor verpleging.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura- 100% bij een gecontracteerde leverancier.
- 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde leverancier.
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie- 100% van het afgesproken tarief* bij een gecontracteerde leverancier.
- 100% bij een niet-gecontracteerde leverancier, onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde leveranciers betalen voor het hulpmiddel dat u krijgt of leent. Bekijk hier de verschillende tarievenlijsten.

Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
CompleetGeen vergoeding
ComfortGeen vergoeding
TopGeen vergoeding
ZilverGeen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U betaalt geen eigen risico voor het anti-decubitus matras. Het anti-decubitus zitkussen valt wel onder het eigen risico.

Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2015 is het verplicht eigen risico € 375,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Hebt u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico?
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico?
In Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier. Vind een zorgverlener of leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: anti-decubitus zitkussen en anti-decubitus matras.

Delta Lloyd maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Delta Lloyd de geleverde zorg voor 100%. Als u naar een leverancier gaat waar Delta Lloyd een overeenkomst mee heeft, bent u verzekerd van:

  • een zorgaanbieder die ter zake kundig opgeleid personeel inzet bij de advisering en aflevering van de anti-decubitus matrassen en zitkussens. De advisering/beoordeling wordt door een BIG-geregistreerd medewerker uitgevoerd;
  • de reinigingsinrichting voor anti-decubitus matrassen en zitkussens moet voldoen aan de meest recente norm. Voor de reiniging van anti-decubitus matrassen en anti-decubitus zitkussens moet de zorgaanbieder voldoen aan het HACCP beheerssysteem en stappenplan;
  • een kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen;
  • indicatiestelling en levering vinden plaats binnen 2 werkdagen
  • een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier. 

Kiest u voor een partij waarmee Delta Lloyd  geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde partij), dan heeft dit gevolgen voor wat u vergoed krijgt. 

  • Delta Lloyd Zorgverzekering Natura: 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief.
  • Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie: 100% onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

Wat u verder moet weten

  • U hoeft vooraf geen toestemming (akkoordverklaring) te vragen aan Delta Lloyd als u gebruikmaakt van een leverancier waarmee Delta Lloyd een overeenkomst heeft voor de levering van dit materiaal. U moet aan de leverancier wel een medische diagnose van uw arts laten zien. Uw arts moet op dit voorschrift ook aangeven wat uw beperkingen zijn en welke voorziening u nodig hebt. Ook moet de arts of verpleegkundige een decubitus risicoscoringslijst in te vullen.
  • Als u geen goed anti-decubitusmateriaal meer hebt, kunt u deze laten vervangen. U kunt hiervoor direct contact opnemen met uw leverancier.
  • U leent het matras. Het kussen wordt uw eigendom.

Wat moet u regelen?

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u altijd toestemming (een akkoordverklaring) vragen aan Delta Lloyd. U doet dit door de medische diagnose van uw behandelend arts samen met een offerte van de leverancier in te sturen naar:

Delta Lloyd
t.a.v. Medische Beoordelingen & Zorgservice
Postbus 4016
5004 JA Tilburg

Als u het matras niet meer nodig hebt, moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen en Zorgservice van Delta Lloyd, telefoonnummer 013 - 593 82 25. Het matras wordt dan weer bij u opgehaald.