Vergoeding alternatieve geneesmiddelen

Alternatieve geneesmiddelen zijn antroposofische en homeopathische geneesmiddelen en producten.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

De aanvullende verzekeringen bieden een vergoeding voor alternatieve geneesmiddelen. Deze vergoeding geldt voor alternatieve geneesmiddelen en alternatieve geneeswijzen samen. De basisverzekering vergoedt geen alternatieve geneesmiddelen.

Een alternatief geneesmiddel wordt vergoed als het aan deze vier eisen voldoet:

  1. het staat geregistreerd als homeopathisch of antroposofisch geneesmiddel, uw arts of apotheek kan dit voor u controleren;
  2. het is opgenomen in de Z-index, uw arts of apotheek kan dit voor u controleren;
  3. het is voorgeschreven door een arts, tandarts, verloskundige of erkend alternatief zorgverlener;
  4. de geneesmiddelen zijn afgeleverd door een apotheek, apotheekhoudend huisarts of internetapotheek.

Alternatieve geneesmiddelen zonder recept, of die geleverd zijn door een alternatief genezer, vergoedt Delta Lloyd niet.

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering NaturaGeen vergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering RestitutieGeen vergoeding
Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
Extra€ 250,- per jaar
Compleet€ 500,- per jaar
Comfort€ 1.000,- per jaar
Top€ 1.500,- per jaar
Zilver€ 200,- per jaar

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hebt geen eigen risico.

Wat u verder moet weten

U hebt voor alternatieve geneesmiddelen geen toestemming van Delta Lloyd nodig.

Wat moet u regelen?

Meestal moet u zelf de rekening voorschieten. Voor een vergoeding kunt u de rekening insturen met het declaratieformulier of online indienen via MijnDeltaLloyd/nota.