Vergoeding persoonlijk alarmeringssysteem

Een persoonlijk alarmeringssysteem is bedoeld voor mensen die lichamelijk gehandicapt zijn en direct medische of technische hulp moeten kunnen inroepen. De apparatuur bestaat uit een draagbare, draadloze noodschakelaar waarmee u in noodsituaties contact legt met een 24-uurs bemande centrale, die een hulpverlener kan inschakelen.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura- 100% bij een gecontracteerde leverancier.
- 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde leverancier.
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie- 100% van het afgesproken tarief* bij een gecontracteerde leverancier.
- 100% bij een niet-gecontracteerde leverancier, onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde leveranciers betalen voor het hulpmiddel dat u krijgt of leent. Bekijk hier de verschillende tarievenlijsten.

Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
CompleetGeen vergoeding
ComfortGeen vergoeding
TopGeen vergoeding
ZilverGeen vergoeding

De abonnementskosten van de alarmcentrale moet u zelf betalen.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hebt geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: 'Personenalarmering' of 'Alarmeringsapparatuur'.

Delta Lloyd maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Delta Lloyd de geleverde zorg voor 100%. Als u naar een leverancier gaat waar Delta Lloyd een overeenkomst mee heeft, bent u verzekerd van:

 • een kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen. In ieder geval dient de apparatuur te beschikken over het GQ-keurmerk van het KBOH;
 • snelle levering: de apparatuur wordt binnen 5 werkdagen geplaatst;
 • spoedopdrachten worden binnen 2 dagen uitgevoerd;
 • tussen 08.00 uur en 21.30 uur is er een storingsdienst bereikbaar;
 • een 2-wekelijks controle die plaatsvindt op de werking van de apparatuur;
 • een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Kiest u voor een partij waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde partij), dan heeft dit gevolgen voor wat u vergoed krijgt.

 • Delta Lloyd Zorgverzekering Natura: 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief.
 • Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie: 100% onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

Wat u verder moet weten

 • U kunt voor vergoeding in aanmerking komen als u lichamelijk gehandicapt bent en in een verhoogde risicosituatie verkeert.
 • U moet eerst toestemming vragen aan Delta Lloyd (een akkoordverklaring).
 • U leent dit hulpmiddel. De leverancier is verantwoordelijk voor een goed functionerend hulpmiddel. U geen goed alarmeringsapparaat meer hebt? Kunt u contact opnemen met uw leverancier.

Wat moet u regelen?

Is het uw eerste aanvraag? Dan moet u altijd toestemming (een akkoordverklaring) vragen aan Delta Lloyd. U doet dit door samen met uw behandelend arts het Aanvraagformulier medische alarmering [PDF] in te vullen. Dit formulier stuurt u naar:

Delta Lloyd
postbus 4016
5004 JA Tilburg

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u ook een offerte meesturen.

Gaat het om een vervolgaanvraag? Dan moet u alleen toestemming aanvragen aan Delta Lloyd als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat. U doet dit op dezelfde manier als bij uw eerste aanvraag.

Als u de apparatuur niet meer nodig hebt, dan moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen en Zorgservice van Delta Lloyd, telefoonnummer 013 - 594 93 28. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald.