Vergoeding aangepast bed

Hebt u een diagnose voor verpleegzorg? Dan komt u in aanmerking voor een aangepast bed. Een aangepast bed kan ook noodzakelijk zijn voor mensen die daardoor zelfstandig blijven.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura- 100% bij een gecontracteerde leverancier.
- 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde leverancier.
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie- 100% van het afgesproken tarief* bij een gecontracteerde leverancier.
- 100% bij een niet-gecontracteerde leverancier, onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde leveranciers betalen voor het hulpmiddel dat u krijgt of leent. Bekijk hier de verschillende tarievenlijsten.

Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
CompleetGeen vergoeding
ComfortGeen vergoeding
TopGeen vergoeding
ZilverGeen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hebt geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij onze depothouder. Zij zijn bereikbaar via:

Delta Lloyd maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Delta Lloyd de geleverde zorg voor 100%. Voordelen voor u:

  • een kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen;
  • snelle levering: een standaard bed wordt binnen 7 werkdagen na indicatiestelling geleverd;
  • een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Kiest u voor een partij waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde partij), dan heeft dit gevolgen voor wat u vergoed krijgt.

  • Delta Lloyd Zorgverzekering Natura: 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief.
  • Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie: 100% onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

Wat u verder moet weten

  • U leent dit hulpmiddel.
  • U hoeft vooraf geen toestemming (akkoordverklaring) te vragen van Delta Lloyd als u gebruikmaakt van onze depothouder. Vraag uw arts (medisch specialist voor kinderbed) om een medische diagnose waarin staat wat uw beperkingen zijn en welke voorziening u nodig hebt. Neem de diagnose en eventueel het verslag van de ergotherapeut mee naar de depothouder.
  • Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met onze depothouder. Deze beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Wat moet u regelen?

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u altijd toestemming (een akkoordverklaring) vragen aan Delta Lloyd. U doet dit door de medische diagnose van uw arts (medisch specialist voor kinderbed) samen met een offerte van de leverancier in te sturen naar:

Delta Lloyd
t.a.v. Medische Beoordelingen & Zorgservice
Postbus 4016
5004 JA Tilburg

Als u het bed niet meer nodig hebt, moet u dit melden aan de depothouder en aan de afdeling Medische Beoordelingen en Zorgservice van Delta Lloyd, telefoonnummer (013) 593 82 25. Het bed wordt dan weer bij u opgehaald.