Wettelijke wijzigingen basisverzekering

De regering bepaalt ieder jaar de inhoud van de basisverzekering. In 2016 verandert er het een en ander in de basisverzekering. Wij hebben de wettelijke wijzigingen voor u op een rij gezet.

Nieuwe vergoedingen in de basisverzekering

De volgende vergoedingen zijn nieuw in de basisverzekering of een aanpassing op een bestaande vergoeding.

Operatie open ruggetje voor de geboorte

Het nog voor de geboorte opereren van baby’s met een open ruggetje wordt vanaf 2016 vergoed onder bepaalde voorwaarden.

Vergoeding Eigen risico basisverzekering
2016 Volledige vergoeding als de operatie plaatsvindt in Leuven (België) en als de moeder wordt voorgedragen door een Universitair Medisch Centrum. 
Ja
2015 Geen vergoeding. n.v.t.

Vergoeding vervolgonderzoek na positieve NIPT test in buitenland

De NIPT is een test voor zwangere vrouwen. Deze test spoort tijdens de zwangerschap chromosoomafwijkingen op, zoals het syndroom van Down, het syndroom van Edwards of het syndroom van Patau. Als de zwangere vrouw deze NIPT test op eigen kosten in het buitenland heeft laten afnemen en de NIPT test is positief, wordt vervolgonderzoek vergoed.

Vergoeding Eigen risico basisverzekering
2016 Volledige vergoeding van vervolgtesten. De kosten van de voorafgaande positieve NIPT test in het buitenland worden niet vergoed.
Ja
2015 Geen vergoeding. n.v.t.

Kosten gebruik AED (Automatische Externe Defibrillator)

De overheid ziet de kosten voor de aanschaf en plaatsing van een AED als openbare kosten. Deze kosten zijn daarom niet toe te rekenen aan een specifiek persoon. De gebruikskosten van een AED (Automatische Externe Defibrillator) worden voortaan wel vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betreft vervangingspads, onderhoud, controle en stroomgebruik. Het gaat dan om gebruik zonder opname in een instelling.

Vergoeding Eigen risico basisverzekering
2016 Volledige vergoeding voor gebruikskosten van een AED (behalve bij gebruik in een instelling). Ja
2015 Geen n.v.t.

Huisartsenzorg

Koemelkallergietesten bij de huisarts en individuele zorg voor TBC en andere infectieziekten bij de huisarts worden vergoed. Voor de consulten betaalt u geen eigen risico.

Vergoeding Eigen risico basisverzekering
2016 Vergoeding van huisartsenconsult, vaccinaties, laboratoriumkosten, entstoffen en diagnostische onderzoeken. Ja (geen eigen risico voor huisartsenconsult).
2015 Geen. n.v.t.

Zittend ziekenvervoer bij medisch kinderdagverblijf

Er wordt per 1 januari 2016 een extra indicatie voor het recht op zittend ziekenvervoer opgenomen. Het gaat om vervoer naar een medisch kinderdagverblijf voor kinderen jonger dan zeven jaar die een complexe lichamelijke beperking of handicap hebben. Het vervoer moet medisch noodzakelijk zijn.

Vergoeding Eigen risico basisverzekering
2016 Indicatie en vergoeding Geen eigen risico, wel een eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer
2015 Geen indicatie en vergoeding n.v.t.

Ambulancevervoer bij Jeugd-GGZ

Ambulancevervoer van en naar een instelling voor Jeugd-ggz wordt vergoed door de basisverzekering. De zorg in de instelling moet wel (gedeeltelijk) worden vergoed door de gemeente. Eigenlijk waren gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk binnen de Jeugd-ggz. De minister heeft besloten om deze beslissing te herzien. 

Vergoeding Eigen risico basisverzekering
2016 Volledige vergoeding Nee
2015 Geen vergoeding n.v.t.

Nieuwe, voorwaardelijke behandelingen en medicijnen

Het Ministerie van Volksgezondheid laat ieder jaar een aantal nieuwe, innovatieve medicijnen en behandelingen als proef toe tot de basisverzekering. Op deze manier kan het effect gemeten worden. Op Prinsjessdag (15 september 2015) zijn de nieuwe, voorwaardelijke behandelingen en medicijnen aangekondigd. Daarna heeft de minister wijzigingen hierin doorgevoerd. Voor 2016 heeft de Minister van Volksgezondheid de volgende potentiële medicijnen en behandelingen op het oog. De daadwerkelijke besluitvorming volgt later. Het is mogelijk dat een of meer van onderstaande opties afvalt en niet voorwaardelijk zal worden opgenomen in de basisverzekering.

Voorwaardelijke vergoeding behandeling vanaf 1 april 2015: 

  • De behandeling van darmkanker met adjuvante hypertherme intraperito-neale chemotherapie Dit betreft de behandeling van een colorectaal carcinoom met een hoog risico op uitzaaiingen in de buikholte. Voorwaarde voor vergoeding is dat patiënten deelnemen aan onderzoek om het effect van deze behandeling aan te tonen. Het eigen risico is van toepassing.
Voorwaardelijke vergoeding behandeling en medicijn vanaf 1 juli 2015:  

  • Een nieuwe behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten (TIL). Deze behandeling is bedoeld voor patiënten met een uitgezaaid melanoom, veroorzaakt door een ernstige vorm van huidkanker. Deze patiënten konden eerder slechts behandeld worden met dure geneesmiddelen welke niet altijd even goed werken. Ook is sprake van veel bijwerkingen bij deze dure medicijnen. Het eigen risico is van toepassing.
  • Het nieuwe medicijn Belimumab (Benlysta), voor de ongeneeslijke auto-immuunziekte Systemische Lupus erythematodes (SLE). Dit is bestemd voor patiënten die al ernstige klachten hebben en die niet reageren op standaardbehandelingen. Het eigen risico is van toepassing. Voor medicijnen kan ook een eigen bijdrage gelden. 
Voorwaardelijke vergoeding behandelingen vanaf 1 oktober 2015: 
  • Autologe vet transplantatie (AFT): een nieuwe reconstructietechniek bestaande uit de transplantatie van vetcellen naar de borst. Bij een volledige borstreconstructie wordt AFT toegepast in combinatie met een externe weefsel-expander. AFT biedt een aantal voordelen. ZO is het eindresultaat natuurlijker, is sprake van een normale sensibele borst en van een geringe invasiviteit met een lage kans op complicaties. Ook is in de borst geen sprake van aanwezigheid van lichaamsvreemd materiaal. Deze nieuwe behandeling is voor een periode van 4,5 jaar voorwaardelijk toegewezen tot de basisverzekering. Het eigen risico is van toepassing.
Vergoeding behandelingen vanaf 1 januari 2016:
  • Percutane transforaminale endoscopische discectomie (PTED). Dit betreft een behandeling van het lumbosacraal radiculair syndroom bij lumbale hernia. Hierbij drukt een uitstulping van de tussenwervelschijf op een uittredende zenuwwortel. Het gevolg hieran is een  uitstralende pijn naar been en/of bil. Soms verdwijnen de klachten niet met een conservatief beleid. In dat geval kan worden gekozen voor decompressie van de zenuwwortel door verwijdering van de uitstulpende inhoud van de tussenwervelschijf. Hiervoor bestaan verschillende technieken. De open microdescectomie is de standaardbehandeling. Deze behandeling wordt gedurende vier jaar voorwaardelijk toegewezen. Het eigen risico is van toepassing.


Dieetadvisering

De naam van de vergoeding ‘dieetadvisering’ verandert. Met ingang van 1 januari 2016 heet deze vergoeding ‘diëtetiek’. De hoogte van de vergoeding verandert niet.

Vergoeding uit de basisverzekering

De volgende vergoeding verdwijnt uit de basisverzekering.

Chronische aspecifieke lage rugklachten

Op dit moment vergoedt de basisverzekering de behandeling van chronische aspecifieke lage rugklachten door toepassing van anaesthesiologische pijnbestrijdingstechniek. Deze behandeling is eerder voorwaardelijk toegelaten tot de basisverzekering. Vanaf 1 januari 2016 vervalt deze behandeling uit de basisverzekering.

Vergoeding Eigen risico basisverzekering
2016 Geen vergoeding n.v.t.
2015 Volledige vergoeding ja

Delta Lloyd maakt gebruik van cookies

Op onze websites maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om onze websites te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken, social media aan te bieden en relevante advertenties te kunnen tonen.

Meer informatie.

Gaat u akkoord met het plaatsen van cookies?