Alle veranderingen op een rij

De regering bepaalt ieder jaar de inhoud van de basisverzekering. In 2017 verandert er het een en ander in de basisverzekering. Wij verzamelden de wettelijke wijzigingen voor u. De vergoedingen zijn nieuw in de basisverzekering, of er is een aanpassing gedaan in de bestaande vergoeding.

Fysiotherapie bij etalagebenen

De vergoeding van fysiotherapie bij etalagebenen (stadium 2) wordt vanaf 2017 uitgebreid.

Vergoeding Eigen risico basisverzekering
2017 De basisverzekering vergoedt 37 behandelingen (Gesuperviseerde Loop Therapie (GLT). Tot 18 jaar: nee
Vanaf 18 jaar: ja
2016 De basisverzekering biedt geen vergoeding van de eerste 20 behandelingen. n.v.t.

Plastische chirurgie

Bepaalde vormen van plastische chirurgie worden vanaf 1 januari 2017 vanuit de basisverzekering vergoed. Er moet sprake zijn van een medische noodzaak.

Vergoeding Eigen risico basisverzekering
2017

Volledige vergoeding vanuit de basisverzekering bij een medische noodzaak:

  • Besnijdenis om medische redenen.
  • Het operatief plaatsen van een borstprothese bij vrouwen en man-vrouw transgenders bij het ontbreken van borstvorming.
  • Een bovenooglidcorrectie als het gezichtsveld ernstig beperkt wordt door verlamming of verslapping van de bovenoogleden.
Ja
2016 n.v.t. n.v.t.

Vervanging hoek- en snijtanden

Blijvende hoek- of snijtanden kunnen ontbreken omdat ze door een ongeval verloren zijn gegaan of doordat ze niet aangelegd zijn. Deze kunnen vervangen worden door een kroon.

Vergoeding Eigen risico basisverzekering
2017
  • Volledige vergoeding tot en met 22 jaar.
  • Een eventueel ongeluk moet voor de 18e verjaardag plaatsgevonden hebben.
Tot 18 jaar: nee
Vanaf 18 jaar: ja
2016
  • Volledige vergoeding tot en met 17 jaar.
n.v.t.

Kortdurend verblijf in een zorginstelling

Soms kunt u om medische redenen tijdelijk niet thuis wonen. Bijvoorbeeld na een operatie. Opname in het ziekenhuis is niet (meer) nodig, maar u hebt nog wel medische zorg nodig waarbij de verwachting is dat u snel weer naar huis kan. U wordt dan tijdelijk verzorgd in een verpleeghuis of een huisartsenhospitaal. In 2016 wordt dit verblijf betaald vanuit een speciale subsidieregeling. Het beschikbare bedrag is echter te laag, met lange wachttijden als gevolg.

Vergoeding Eigen risico basisverzekering
2017 Volledige vergoeding. Ja
2016 Vergoeding vanuit subsidie. n.v.t.

Voorwaardelijke toelating nieuwe behandelingen en medicijnen

Het Ministerie van Volksgezondheid laat ieder jaar een aantal nieuwe, innovatieve medicijnen en behandelingen als proef en onder voorbehoud toe tot de basisverzekering. Op deze manier wordt het effect gemeten. Onderstaande behandelingen zijn voorwaardelijk toegelaten tot de dekking van basisverzekering:

Huidkankerbehandeling via Dendritische Celtherapie voor:

  • Patiënten met stadium IIIB of IIIC melanoom als sprake is van een complete medische resectie (uitsnijding).
  • Deze patiënten krijgen een vaccin dat het immuunsysteem stimuleert om kankercellen op te ruimen.
  • De behandeling wordt voor 5 jaar en 3 maanden voorwaardelijk door de basisverzekering vergoed 

Het verplicht eigen risico is van toepassing.

Sacrale neuromodulatie

  • Stimulatie van de zenuwen in de onderrug voor de behandeling van functiestoornissen in de darmen. De sacrale zenuwen in de onderrug worden met een zwakke elektrische impuls gestimuleerd. Deze behandeling wordt vanaf 1 oktober 2016 volledig vergoed voor een periode van 4 jaar en 9 maanden.
Het eigen risico is van toepassing.
Naar boven