Herverdeling AWBZ

In 2015 vervalt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De zorg uit de AWBZ wordt dan verdeeld over de Zorgverzekeringswet (basisverzekering), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Jeugdwet.

AWBZ-zorg naar basisverzekering

In 2015 wordt de volgende AWBZ-zorg vergoed vanuit de basisverzekering:

  • Langdurige geestelijke gezondheidszorg (ggz): opnames tot 3 jaar
  • Verpleging en verzorging vanuit de wijkverpleging
  • Zintuiglijke gehandicaptenzorg

Lees meer over de vergoeding van AWBZ-zorg vanuit de basisverzekering.

AWBZ-zorg naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

In 2015 gaat de volgende AWBZ-zorg over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo):

Begeleiding vanuit de wijkverpleging
Bij begeleiding vanuit de wijkverpleging kunt u denken aan huishoudelijke zorg en de begeleiding van patiënten bij het boodschappen doen.

Lichtere vormen van ondersteuning
Voorbeelden van lichtere vormen van ondersteuning zijn begeleiding en dagbesteding. Hieronder valt ook beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis.

Meer informatie over de Wmo leest u op de website van de Rijksoverheid. U vindt hier de antwoorden op veelgestelde vragen en een telefoonnummer voor uw vragen.

AWBZ-zorg naar de Wet langdurige zorg (Wlz)

In 2015 gaat de volgende AWBZ-zorg over naar de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz):

Zware en langdurige zorg
Zware en langdurige zorg is voor mensen die blijvend 24 uur per dag zorg nodig hebben. Dit zijn bijvoorbeeld kwetsbare ouderen of mensen met een lichamelijke of verstandelijke, een zintuiglijke of een psychische stoornis.

Voor meer informatie over de Wlz kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid. U vindt hier antwoorden op veelgestelde vragen en een telefoonnummer voor uw vragen.

AWBZ-zorg naar de Jeugdwet

In 2015 gaan bepaalde vormen van zorg gericht op de jeugd over naar de Jeugdwet. Denk hierbij aan zorg voor kinderen tot achttien jaar met een verstandelijke beperking. Meer informatie over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet vindt u op voordejeugd.nl of de website van de Rijksoverheid.