Waarom zijn er verschillende tarieven?

Voor de vergoeding van zorg maken wij gebruik van vier verschillende tarieven. Wij leggen u graag meer uit over het hoe en waarom. 

Wij maken met zorgverleners en leveranciers afspraken over kwaliteit en prijzen. Zo kunnen we scherp in kopen en uw premie betaalbaar houden. U bepaalt bij ons zelf of u naar een door gecontracteerde zorgverlener gaat of niet. Als de zorg verzekerd is, vergoeden wij de zorg altijd. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

De tarieven

Wij hanteren de volgende vier tarieven:

 1. Afgesproken tarief
  Het tarief dat wij met gecontracteerde zorgverleners hebben afgesproken over zorg of een behandeling.

 2. Redelijke marktprijs
  Het tarief dat voor bepaalde zorg gebruikelijk is in Nederland. De kosten die worden gedeclareerd moeten in redelijke verhouding staan tot de prijs van soortgelijke zorg die soortgelijke zorgverleners in Nederland vragen. De redelijke marktprijs wordt ook het marktconforme tarief genoemd.

 3. Wettelijk tarief
  De overheid bepaalt voor sommige zorg uit de basisverzekering wat het tarief is. Dat zijn de wettelijke tarieven. De tarieven van de zorgverlener mogen niet hoger of lager zijn.

 4. Gedeclareerd tarief
  Het bedrag dat uw zorgverlener op de rekening zet, heet het gedeclareerde tarief. Gaat u naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden wij het gedeclareerde tarief. Wij vergoeden tot maximaal het bedrag waar u recht op heeft vanuit uw verzekering.

Polisvoorwaarden

Wilt u weten welke tarieven wij vergoeden? 

Lees dan de polisvoorwaarden
Naar boven