Het eigen risico in 2017

Verplicht eigen risico in 2017

In 2017 is het bedrag van het verplicht eigen risico € 385,-. Het verplicht eigen risico is het bedrag dat u moet betalen voordat u een vergoeding krijgt. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering. Voor de zorg die uw aanvullende verzekering vergoedt, hebt u geen eigen risico. De hoogte van het verplicht eigen risico bepaalt de overheid.

Waarvoor geldt een eigen risico?

Iedereen van achttien jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico in de basisverzekering. Niet alle zorg valt onder het verplicht eigen risico. In 2017 hoeft u geen eigen risico te betalen voor:

  • Bezoek aan de huisarts
  • Verloskundige zorg
  • Kraamzorg
  • Hulpmiddelen in bruikleen
  • Na-controles van nier- of leverdonoren
  • Ketenzorg (bij ketenzorg stemmen verschillende zorgverleners af hoe ze u het beste kunnen behandelen)
  • Verpleging en verzorging vanuit de wijkverpleging
  • Reiskosten gemaakt door donor voor transplantatie

Uw eigen risico gespreid betalen?

Verwacht u zorgkosten en betaalt u € 385,- liever niet in één keer? Dan biedt Delta Lloyd als extra service de mogelijkheid om het eigen risico van € 385,- gespreid te betalen in een periode van tien maanden. Hebt u het eigen risico in 2017 niet helemaal opgemaakt? Dan krijgt u het bedrag dat u te veel betaald heeft terug.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor het gespreid betalen van het eigen risico via Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering. Laat uiterlijk 31 december aan ons weten als u volgend jaar gebruik wilt maken van het gespreid betalen van uw verplichte eigen risico.

Log hier direct in in Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering. 

Kunt u geen gebruik maken van Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering en wilt u zich aanmelden voor gespreid betalen eigen risico? Vul dan het formulier Aanmelden gespreid betalen eigen risico.