Uw pgb via Delta Lloyd. Hoe werkt dat?

Hebt u een persoonsgebonden budget (pgb) voor verpleging en verzorging bij u thuis? Dit wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Vergoeding via zorgverzekeraar

Uw zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor uw verpleging en verzorging thuis. Zoals een verpleegkundige die bij u langs komt om een injectie te geven, wond te verzorgen of u te wassen.

Hoe werkt het?

  • U krijgt uw pgb voor verpleging en verzorging (pgb vv) via Delta Lloyd. Alle zorgverzekeraars voeren deze regeling op dezelfde manier uit.
  • U ontvangt uw pgb voor verpleging en verzorging niet vooraf, maar u declareert uw rekeningen achteraf. Binnen 10 werkdagen ontvangt u het bedrag waar u recht op hebt. Daarmee betaalt u uw zorgverlener.
  • Voor uw pgb voor verpleging en verzorging betaalt u geen eigen bijdrage en eigen risico.
  • Het is niet mogelijk om zorg in natura en een persoonsgebonden budget te combineren. U moet een keuze maken tussen zorg in natura of een pgb.

Overstappen op zorg in natura?

Wilt u liever dat wij uw zorg voor u regelen? Kies dan voor zorg in natura. Dan nemen we voor u het regelwerk uit handen. Geef bij de indicatiestelling van uw verpleegkundige door dat u wilt overstappen op zorg in natura.

Vraag uw pgb aan bij Delta Lloyd

Wilt u een pgb voor verpleging en verzorging aanvragen of vernieuwen? Vraag uw pgb aan.

Meer weten? Download het pgb-reglement

In het pgb-reglement verpleging en verzorging staan uw rechten en plichten. In het reglement vindt u ook de maximale uurtarieven die u kunt declareren.

Vragen

Hebt u vragen? Bekijk de veelgestelde vragen.