Pgb-uitgaven declareren

Hebt u een persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging? U krijgt uw pgb niet vooraf, maar kunt uw gemaakte kosten achteraf declareren bij Delta Lloyd.

Hoe kunt u declareren?

Declaratieformulieren voor verpleging en verzorging moeten aan een aantal eisen voldoen. Daarom hebben wij pgb vv-declaratieformulieren gemaakt. Op deze formulieren staan de gegevens die wij nodig hebben om een declaratie af te handelen. 

Staan op de declaratie van uw zorgverlener(s) alle benodigde gegevens? Dan kunt u deze digitaal declareren in Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering. Log direct in met uw DigiD. U kunt ook schriftelijk declareren. U stuurt uw declaratie per post, samen met het standaard declaratieformulier. 

 
Staan op het declaratieformulier van uw zorgverlener(s) niet alle benodigde gegevens, heeft uw zorgverlener zelf geen declaratieformulier, of heeft u een zorgverlener in loondienst? Dan gebruikt u de volgende formulieren:

In ons pgb-reglement kunt u meer lezen over de criteria waaraan een formele zorgverlener en een natuurlijk persoon moeten voldoen. Uw ingediende pgb declaraties betalen wij binnen tien werkdagen aan u als budgethouder uit. U moet zelf uw zorgverlener(s) betalen.

Hoe gebruikt u een pgb-declaratieformulier?

  1. Download het pgb vv-declaratieformulier voor formele zorgverlener of natuurlijk persoon
  2. Declareert u zelf? Vul dan zelf het formulier in. Declareert uw zorgverlener, omdat hij/zij geen declaratieformulier heeft, of de declaratie niet alle benodigde gegevens bevat? Laat uw zorgverlener het formulier invullen en aan u geven. 
  3. Dien het declaratieformulier vervolgens bij ons in. Dat kan digitaal of per post. Digitaal insturen gaat via Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering. Direct inloggen met DigID. Wilt u liever op papier (per post) declareren? Stuur dan het pgb vv-declaratieformulier met een standaard declaratieformulier naar ons toe.

Uw ingediende pgb declaraties betalen wij binnen tien werkdagen aan u als budgethouder uit. U moet zelf uw zorgverlener(s) betalen.

Waar vindt u het standaard declaratieformulier?

Het standaard (papieren) declaratieformulier is gepersonaliseerd en voorzien van scancode. Daarom is het niet mogelijk om een blanco formulier te downloaden vanaf onze website. U kunt het declaratieformulier wel op de volgende manieren aanvragen:

Voert de SVB uw salarisadministratie?

Laat u door de SVB uw salarisadministratie uitvoeren? Voorlopig verandert er dan niets. Er zijn afspraken gemaakt met de SVB dat zij u hierbij (blijven) ondersteunen. Ook doen zij de loonbelastingafdrachten en stellen ze 

Overgangsregeling tarief natuurlijk personen

U hebt van ons een akkoordverklaring ontvangen voor een pgb verpleging en verzorging (pgb vv). Daarin hebt u kunnen lezen dat er maximumtarieven gelden voor formele zorgverleners en natuurlijke personen. In het pgb–reglement kunt u lezen wat we verstaan onder formele zorgverlener en natuurlijk persoon.

Voor alle pgb vv-verzekerden gelden de tarieven voor natuurlijk personen zoals opgenomen in het pgb-reglement. Dit is maximaal € 20,- per uur.