Pgb-uitgaven declareren

Hebt u een persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging (pgb vv)? U krijgt uw pgb niet vooraf, maar kunt uw gemaakte kosten achteraf declareren bij Delta Lloyd.

Hoe kunt u declareren?

Declaratieformulieren voor verpleging en verzorging moeten aan een aantal eisen voldoen. Daarom hebben wij pgb vv-declaratieformulieren gemaakt. Op deze formulieren staan de gegevens die wij nodig hebben om een declaratie af te handelen.

Staan op de declaratie van uw zorgverlener(s) alle benodigde gegevens? Dan kunt u deze digitaal declareren in Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering. Log direct in met uw DigiD. U kunt ook schriftelijk declareren. U stuurt uw declaratie per post, samen met het standaard declaratieformulier.

Staan op het declaratieformulier van uw zorgverlener(s) niet alle benodigde gegevens, heeft uw zorgverlener zelf geen declaratieformulier, of heeft u een zorgverlener in loondienst? Dan gebruikt u de volgende formulieren:

In ons pgb-reglement kunt u meer lezen over de criteria waaraan een formele zorgverlener en een natuurlijk persoon moeten voldoen. Uw ingediende pgb declaraties betalen wij binnen tien werkdagen aan u als budgethouder uit. U moet zelf uw zorgverlener(s) betalen.

Hoe gebruikt u een pgb-declaratieformulier?

  1. Download het pgb vv-declaratieformulier voor formele zorgverlener of natuurlijk persoon
  2. Declareert u zelf? Vul dan zelf het formulier in.Declareert uw zorgverlener, omdat hij/zij geen declaratieformulier heeft, of de declaratie niet alle benodigde gegevens bevat? Laat uw zorgverlener het formulier invullen en aan u geven.
  3. Dien het declaratieformulier vervolgens bij ons in. Dat kan digitaal of per post. Digitaal insturen gaat via Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering. Direct inloggen met DigID. Wilt u liever op papier (per post) declareren? Stuur dan het pgb vv-declaratieformulier met een standaard declaratieformulier naar ons toe.

Uw ingediende pgb declaraties betalen wij binnen tien werkdagen aan u als budgethouder uit. U moet zelf uw zorgverlener(s) betalen.

Waar vindt u het standaard declaratieformulier?

Het standaard (papieren) declaratieformulier is gepersonaliseerd en voorzien van scancode. Daarom is het niet mogelijk om een blanco formulier te downloaden vanaf onze website. U kunt het declaratieformulier wel op de volgende manieren aanvragen:

Voert de SVB uw salarisadministratie?

Voert de SVB uw salarisadministratie voor u uit? Dan wijzigt er voorlopig niets. Met de SVB zijn afspraken gemaakt dat zij u hierbij (blijven) ondersteunen. Daarnaast doen zij afdrachten aan de Belastingdienst en stellen zij loonstroken en jaaropgaven op. Heeft uw zorgverlener recht op loondoorbetaling bij ziekte of voor schade en rechtsbijstand? Ook daarvoor kunt u terecht bij de SVB.

Maakt u nog geen gebruik van de diensten van de SVB, maar wilt u dat wel graag? Of wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van de SVB of bel 030 264 82 00.

Overgangsregeling tarief natuurlijk personen

U hebt van ons een akkoordverklaring ontvangen voor een pgb verpleging en verzorging (pgb vv). Daarin hebt u kunnen lezen dat er maximumtarieven gelden voor formele zorgverleners en natuurlijke personen. In het pgb–reglement kunt u lezen wat we verstaan onder formele zorgverlener en natuurlijk persoon.

Voor alle pgb vv-verzekerden gelden de tarieven voor natuurlijk personen zoals opgenomen in het pgb-reglement.