Hoe vraagt u een pgb bij Delta Lloyd aan?

Wilt u een nieuw pgb aanvragen voor verpleging en verzorging (pgb-vv) thuis? Of uw pgb verlengen? U regelt dit via Delta Lloyd.

Wat kunt u met een pgb verzorging en verpleging (pgb vv)?

Met een persoonsgebonden budget kunt u zelf uw zorg inkopen. Dat kan bijvoorbeeld bij een thuiszorgorganisatie, maar ook bij een familielid of kennis. U sluit met uw zorgverlener, of dat nu een organisatie of een naaste is, een zorgovereenkomst. U houdt zelf de administratie bij. En u declareert de kosten bij ons.

Pgb vv-reglement

In het pgb-reglement verpleging en verzorging staan uw recten en plichten. Daar vindt u ook de maximale vergoedingen.

Hoe vraagt u een pgb verpleging en verzorging aan?

  • Maak een afspraak met een hiervoor bevoegde verpleegkundige. Hij of zij beoordeelt of u voor een indicatie in aanmerking komt. In het pgb vv-reglement staat wat wij verstaan onder een bevoegde verpleegkundige.
  • Hebt u nog geen contact met een verpleegkundige? Vraag uw huisarts om advies.
  • Vul samen met de verpleegkundige het pgb-aanvraagformulier deel 1 (verpleegkundig) [PDF] in.
  • U vult zelf het aanvraagformulieren deel 2 (verzekerde) [PDF] in.
  • De ingevulde formulieren kunt u zelf bij ons indienen. U kunt deze per post opsturen naar Delta Lloyd Zorgverzekeringen N.V., Postbus 4016, 5004 JA Tilburg.
  • Wij beoordelen uw aanvraag. Hiervoor gebruiken wij de regels uit het reglement pgb verpleging en verzorging. Wij sturen u de uitslag van de beoordeling toe.
  • Als wij akkoord gaan, geven we de hoogte en de looptijd van uw budget aan.

Hoe verlengt u uw pgb?

Loopt uw indicatie voor verpleging en verzorging en dus uw pgb af? Maar heeft u nog wel verpleging of verzorging nodig? In dat geval vraagt u opnieuw een pgb-vv aan. Doe dit minimaal zes weken voor de einddatum van uw indicatie, om te voorkomen dat uw nieuwe pgb-vv te laat ingaat en wij daardoor uw zorg niet kunnen vergoeden.

Ondersteuning van SVB bij uw pgb

Voert de SVB uw salarisadministratie voor u uit? Dan wijzigt er voorlopig niets. Met de SVB zijn afspraken gemaakt dat zij u hiebij (blijven) ondersteunen. Daarnaast doen zij afdrachten aan de Belastingdienst en stellen zij loonstroken en jaaropgaven op.

De SVB declareert de betalingen namens u bij Delta Lloyd. Het is mogelijk uw zorgverlener(s) uit te betalen uit een pgb voor verpleging en verzorging (pgb vv) op basis van een maandloon of een uurloon. Sluit u een nieuwe zorgovereenkomst af? Dan kunt u voor betalingen uit een pgb vv alleen kiezen voor een uurloon. Wanneer uw zorgverlener recht heeft op doorbetaling bij ziekte, kunt u ook terecht bij de SVB.

Ook de budgethouders met een pgb vv die gebruik maken van de werkgeversfunctie van de SVB kunnen bij de SVB terecht voor schade en rechtsbijstand. Dit is de reguliere SVB dienstverlening aan budgethouders.

Pgb voor zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet

Krijgt u zorg uit de Wmo of Jeugdwet? Voor de aanvraag van een pgb voor die zorg kunt u terecht bij uw gemeente.

Pgb voor zorg uit Wet langdurige zorg (Wlz)

Krijgt u zorg vanuit de Wlz? Voor de aanvraag van een pgb voor die zorg kunt u terecht bij uw zorgkantoor.