Palliatief terminale zorg

Palliatief terminale zorg is zorg in de laatste levensfase. Dit wordt geregeld via uw zorgverzekeraar.

Wat wordt verstaan onder palliatief terminale zorg?

Palliatief terminale zorg heeft als doel de kwaliteit van leven te verbeteren van mensen die ongeneeslijk ziek zijn en in hun laatste levensfase zijn. Het gaat bijvoorbeeld om verpleging, verzorging en psychosociale begeleiding. De zorg kan bij u thuis worden geleverd of in een zorghotel/hospice.

Hoe regelt u palliatief terminale zorg thuis?

  • Zoek een thuiszorgorganisatie bij u in de buurt, of vraag uw huisarts of wijkverpleegkundige om advies. Komt u uit een verblijf in het ziekenhuis? Uw transferverpleegkundige helpt u met het zoeken naar een zorgverlener.
  • In een persoonlijk gesprek beoordeelt een verpleegkundige van de thuiszorgorganisatie of u in aanmerking komt voor verpleging en verzorging thuis. Zo ja, dan bekijkt u samen welke zorg nodig is en stelt de verpleegkundige direct een indicatie en een zorgplan op. 
  • De omgeving is meestal intensief betrokken bij een terminaal zorgproces. De verpleegkundige die uw indicatie stelt, kijkt welke zorg u graag met behulp van familie en/of vrienden kunt en wilt regelen. Ook bekijkt de verpleegkundige hoe de formele zorg daarop het beste kan aansluiten. Medische zorg blijft u vanzelfsprekend krijgen van een verpleegkundige.
Goed om te weten:
  • Er geldt geen eigen risico of eigen bijdrage.
  • U hebt geen indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Hoe werkt het met een persoonsgebonden budget?

Als u al een persoonsgebonden budget (pgb-vv) voor verpleging en verzorging hebt, dan kan de wijkverpleegkundige uw indicatie voor palliatief terminale zorg aanpassen. Hebt u nog geen pgb-vv? Dan kunt u dat voor palliatief terminale zorg niet aanvragen. U krijgt dan zorg in natura. Dit betekent dat wij de zorg voor u inkopen en organiseren.

Vragen

Hebt u vragen? Bekijk de veelgestelde vragen.