Langdurige GGZ

Verblijft u voor behandeling langere tijd in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en bent u 18 jaar of ouder? De eerste drie jaar van uw verblijf in een ggz-instelling wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Wat is veranderd sinds 2015?

 • De eerste 3 jaar van een verblijf met behandeling voor volwassenen in een ggz-instelling worden vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet.
 • De kosten tellen mee voor uw eigen risico van de basisverzekering.
 • U krijgt geen indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Uw (hoofd)behandelaar stelt uw indicatie.
 • Na 3 jaar gaat uw zorg over naar de Wet langdurige zorg. Uw zorg wordt dan geregeld door uw zorgkantoor. U betaalt hiervoor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Verbleef u al in een ggz-instelling?

In de zorgverlening verandert niets. U krijgt de zorg die u nodig heeft en kunt gewoon bij uw eigen zorgverlener blijven.

 • Verbleef u op 1 januari 2015 korter dan 1 jaar in een ggz-instelling?
  Uw zorg wordt sinds 2015 vergoed door de zorgverzekeraar. Dat blijft zo. Vanaf het vierde jaar van uw verblijf gaat uw zorg naar de Wet langdurige zorg (zorgkantoor). U hoeft niets te doen.
 • Verbleef u op 1 januari 2015 langer dan 1 jaar en korter dan 3 jaar in een ggz-instelling?
  Uw zorg wordt sinds 2015 geregeld via de Wet langdurige zorg. Dat blijft zo.  
 • Verbleef u op 1 januari langer dan 3 jaar in een ggz-instelling?
  Uw zorg wordt sinds 2015 geregeld via de Wet langdurige zorg). Dat blijft zo. U hoeft niets te doen.

Vragen

Hebt u vragen? Bekijk de veelgestelde vragen.