Behandeling zintuiglijk gehandicapten

Hebt u een zintuiglijke beperking (blind- of slechtziendheid, doof- of slechthorendheid en/of een spraak- en/of taalontwikkelingsstoornis)? Uw behandeling zonder opname wordt vergoed vanuit uw basisverzekering.

Hoe werkt het?

  • Bent u 18 jaar of ouder? Dan tellen de kosten van uw behandeling mee voor uw eigen risico van de basisverzekering;
  • Uw zorgverlener declareert de kosten direct bij Delta Lloyd;
  • Het vervoer van kinderen met een auditieve beperking of een spraak- en/of taalontwikkelingsstoornis voor groepsbehandeling in een instelling wordt niet meer betaald door de instelling;
  • Krijgt u begeleiding? Dat wordt geregeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw gemeente kan u meer informatie geven.

Eigen risico

De kosten van uw behandeling tellen mee voor uw eigen risico van de basisverzekering (€ 385 in 2017). Dit geldt alleen als u 18 jaar of ouder bent.
Het kan zijn dat u hierdoor eerder dan u gewend bent uw volledige eigen risico moet betalen. U kunt er ook voor kiezen om uw verplicht eigen risico gespreid te betalen.

Vervoer

Moet u of uw kind voor behandeling naar een instelling? Mogelijk komt u in aanmerking voor zittend ziekenvervoer. U hebt hiervoor vooraf toestemming nodig van uw zorgverzekeraar. Voor vergoeding van vervoer geldt (voor alle leeftijden) in 2017 een wettelijk eigen bijdrage van € 100,- per kalenderjaar.

Vragen

Hebt u vragen? Bekijk de veelgestelde vragen.