Premieopbouw

In 2017 is de premie van de restitutie basisverzekering van Delta Lloyd € XX per maand. Dat is onze premie zonder korting. De premie is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Bekijk hieronder de premieopbouw van 2017. De bedragen zijn in euro's per premiebetaler per jaar.

Premieopbouw basisverzekering van Delta Lloyd
Rekenpremie € 1.326,-
Resultaat zorginkoop en verevening € 1,93
Bedrijfskosten € 88,75
Inzet beleggingsopbrengsten € 0,-
Onttrekking aan reserves - € 148,44
Toevoeging aan reserves € 0,-
Winstopslag € 0,-
Overige opslagen € 121,72
Premie per jaar (afgerond) € 1.389,96

Rekenpremie

De overheid bepaalt ieder jaar de rekenpremies. Dit is een basisbedrag van de premieberekening. De rekenpremie is voor alle verzekeraars gelijk.

Resultaat verevening en zorginkoop

Dit is het verschil tussen het budget dat we voor onze verzekerdenpopulatie ontvangen en de kosten van de daadwerkelijk afgenomen zorg.

Bedrijfskosten

Onder bedrijfskosten vallen de kosten van onze organisatie, de afhandeling van declaraties, serviceverlening en inkoop. De kosten voor marketing en provisies zijn ook bedrijfskosten.

Inzet beleggingsopbrengsten

Het geld dat vanuit onze beleggingsresultaten wordt ingezet om de premie te verlagen.

Onttrekking aan reserves

Het geld dat we uit onze reserves halen en inzetten om de premie stabiel te houden.

Toevoeging aan reserves

Het geld dat we via de premie vragen om onze reserves op peil te houden.

Winstopslag

Het geld dat we via de premie vragen om winst te maken.

Overige opslagen

Het geld dat we via de premie vragen om bijvoorbeeld de kosten van kortingen voor collectieve verzekeringen of de kosten van wanbetaling te dekken.