Verplicht eigen risico

Het verplicht eigen risico geldt voor iedereen van achttien jaar en ouder. De overheid bepaalt de hoogte van het verplicht eigen risico. In 2017 is dat opnieuw € 385,-. 

Het eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering. Niet alle zorg valt onder het verplicht eigen risico. U betaalt geen eigen risico bij:

  • Bezoek aan de huisarts
  • Verloskundige zorg
  • Kraamzorg Hulpmiddelen in bruikleen
  • Na-controles van nier- of leverdonoren
  • Reiskosten gemaakt door een donor voor transplantatie
  • Ketenzorg (bij ketenzorg stemmen verschillende zorgverleners af hoe ze u het beste kunnen behandelen)
  • Verpleging en verzorging vanuit de wijkverpleging

Ook voor zorg die uw aanvullende verzekering of tandartsverzekering vergoedt, geldt het eigen risico niet.

Pakketvergelijker

Pakketvergelijker

In de Pakketvergelijker 2017 vindt u een overzicht van de vergoedingen in 2017 van de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen. Zo kunt u de verschillende verzekeringen met elkaar vergelijken. Ook ziet u u precies voor welke zorg een eigen risico geldt.  Bekijk de Pakketvergelijker

Het verplicht eigen risico gespreid betalen

Wilt u wanneer u zorg gebruikt het eigen risico niet in één keer betalen? Bij Delta Lloyd kunt u het verplicht eigen risico gespreid betalen. U betaalt van maart tot en met december € 38,50 bovenop uw premie. 

Hebt u in 2016 het eigen risico gespreid betaald en het bedrag aan het einde van het jaar niet helemaal opgemaakt? Dan ontvangt u het bedrag dat u teveel hebt betaald in het eerste kwartaal van 2017 automatisch terug op uw rekening.

Aanmelden in 2017
Voor 2017 kunt u zich hiervoor helaas niet meer aanmelden. Verwacht u in 2018 zorgkosten en wilt u het bedrag van het eigen risico liever niet in een keer betalen? Meldt u zich dan vast aan voor deelname vanaf 1 januari 2018. Aanmelden kan via Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering.  

Eigen risico bij behandeling in het ziekenhuis?

U betaalt soms meerdere keren eigen risico als u in het ziekenhuis behandeld wordt. Dat komt omdat een behandeling in een ziekenhuis verdeeld is in een traject van 120 dagen (een DBC). Dat is zo geregeld door de overheid. De behandeling kan meerdere trajecten van 120 dagen duren. Na afloop van ieder traject declareert het Ziekenhuis de kosten van de DBC. Na een operatie mag de DBC nog maximaal 42 dagen doorlopen. Duurt de behandeling langer dan deze termijnen? Dan wordt er aansluitend een nieuwe (vervolg-)DBC geopend.

Het kan zijn dat u na betaling van uw eigen risico voor een DBC nog eigen risico voor datzelfde jaar overhoudt. Dit openstaande bedrag aan eigen risico kan in rekening worden gebracht voor een vervolg-DBC als die voor u geopend wordt. Misschien wordt een vervolg- DBC in een nieuw kalenderjaar geopend. In dat geval wordt het eigen risico voor het nieuwe jaar in rekening gebracht. De openingsdatum van een traject bepaalt namelijk over welk jaar er eigen risico in rekening wordt gebracht. Uw zorgverlener weet of en wanneer er een vervolg-DBC geopend wordt. Vraag hem/haar wanneer dit gebeurt.

Een lagere premie met een vrijwillig eigen risico

Verwacht u weinig of geen zorg uit de basisverzekering te gebruiken? Dan kunt u uw eigen risico verhogen. In ruil voor het hogere eigen risico krijgt u korting op de premie van uw basisverzekering. U kunt bij Delta Lloyd kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 100,-, € 200,-, € 300,-, € 400,- of € 500,-. Dat bedrag komt bovenop het verplicht eigen risico van € 385,-. 

Bereken uw premie 

Bent u al verzekerd bij Delta Lloyd en wilt u een vrijwillig eigen risico aanvragen of wijzigen? Geef het uiterlijk 31 december aan ons door via Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering.

Naar boven