Ziekteverzuimverzekering

Verzeker uw bedrijf tegen het financiële risico van ziekteverzuim met een Ziekteverzuimverzekering Conventioneel of een Ziekteverzuimverzekering Stop Loss.

Let op:

Eerder dit jaar is Delta Lloyd onderdeel geworden van Nationale-Nederlanden. Dit betekent een verandering in het aanbod van Delta Lloyd.

Per 1 augustus 2017 bieden we geen ziekteverzuimverzekering meer aan voor werkgevers met een ongemaximeerde loonsom gelijk aan of hoger dan € 1.250.000, - . Vanaf 1 augustus bent u hiervoor van harte welkom bij Nationale-Nederlanden. Werkgevers met een lagere loonsom kunnen voor deze ziekteverzuimverzekering tot 1 januari 2019 nog wel bij Delta Lloyd terecht. Neem hiervoor contact op met uw assurantieadviseur.

Hebt u op dit moment een ziekteverzuimverzekering van Delta Lloyd? Op uw mijn Delta Lloyd omgeving leest u wat er voor u verandert en wanneer.


  • Kies zelf uw eigen risico
  • Kies zelf uw arbodienstverlener
  • Beheer gemakkelijk uw ziekteverzuimverzekering via 'Mijn Delta Lloyd'

Waarom een ziekteverzuimverzekering?

Als uw werknemer door ziekte niet zijn werkzaamheden kan verrichten, schrijft de wet voor dat de werkgever, maximaal 104 weken minstens 70 procent van het loon moet doorbetalen. Met deze verzekering dekt u het financiële risico van deze loondoorbetalingverplichting af. Ziekteverzuim kan een grote impact hebben op uw bedrijf en werknemers.

U en uw zieke werknemer zijn gebaat bij een snelle terugkeer van uw werknemer op de werkvloer. Wij bieden u de mogelijkheid om de verzekering uit te breiden met een arbodienstverlening van arbodienstverlener Richting, ArboNed, Zorg van de Zaak of Arbo Unie. Deze arbodiensten ondersteunen u bij de re-integratie van uw zieke werknemer. Of u kiest een andere arbodienstverlener.

Welke oplossingen bieden wij?

Mede afhankelijk van de bedrijfsgrootte hebben wij twee varianten van de ziekteverzuimverzekering beschikbaar; een Ziekteverzuimverzekering Conventioneel en een Ziekteverzuimverzekering Stop Loss. In de onderstaande tabel leest u de verschillen tussen deze twee verzekeringen.

Conventioneel Stop Loss
Aantal werknemers Meest geschikt tot circa 20 werknemers Meest geschikt vanaf circa 20 werknemers
Premievaststelling Op basis van de verzuimcijfers over de afgelopen drie jaar; samenstelling personeelsbestand; verhouding verzekerde bedragen 1e en 2e ziektejaar Op basis van de verzuimcijfers over de afgelopen drie jaar; leeftijdsstaffel en totale loonsom
Maximale duur 104 weken 104 weken
Eigen risico/Eigen behoud Keuze tussen 10, 20, 30, 65, 130, 260 dagen eigen risico. Vanaf 50 werknemers minimaal 30 wachtdagen Keuze uit onbeperkt eigen behoud, een of twee keer eigen behoud
Verzekerd bedrag Keuze uit 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95% of 100% van het loon in het 1e en 2e ziektejaar Keuze uit 70%, 80%, 90% of 100% van de verzekerde loonsom voor het eerste ziektejaar en standaard 70% voor het tweede ziektejaar
Maximum verzekerde loonsom per werknemer (SV loon) Maximaal € 125.000,- (incl werkgeverlasten) Maximaal € 100.000,- (incl werkgeverlasten)
Werkgeverslasten meeverzekerd Maximaal 20% van de verzekerde loonsom Maximaal 20% van de verzekerde loonsom
Vrije keuze Arbodienstverlener Ja Ja
WIA basis Ja Nee

Naar ziekteverzuimverzekering Conventioneel
Naar ziekteverzuimverzekering Stop Loss


Voor wie is deze verzekering niet bedoeld?

  • Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’er)

De voordelen van onze ziekteverzuimverzekeringen

Als u bij Delta Lloyd een ziekteverzuimverzekering via uw adviseur afsluit geniet u van een aantal voordelen. Wij streven ernaar niet alleen uw financiële risico te verzekeren maar u ook te ondersteunen met een goede dienstverlening.

Keuzevrijheid van Arbodienstverlener
U kiest zelf uw arbodienstverlener. Als u kiest om uw verzuimverzekering aan te vullen met de arbodienstverlening van arbodienstverlener Richting, ArboNed, Zorg van de Zaak (Arbo Vitale & MaetisArdyn) of Arbo Unie geniet u van de voordelen. Wij hebben een samenwerkingsverband met deze arbodienstverleners.

U kiest zelf het eigen risico/ eigen behoud
Bij de Ziekteverzuim Conventioneel verzekering kiest u het eigen risico in aantal werkdagen dat u voor eigen rekening neemt. U hebt keuze uit 10 tot 260 wachtdagen. Bij de Ziekteverzuimverzekering Stop Loss hebt u de keuze voor onbeperkt eigen behoud, een keer of twee keer het eigen behoud.

Wij inspireren u graag
U bent niet alleen werkgever maar ook ondernemer in een wereld die snel verandert. We houden ontwikkelingen goed in de gaten en delen onze kennis hierover graag met u. Zo helpen wij u op koers te blijven. Zo laten wij verschillende ondernemers aan het woord over hoe zij hun eigen koers bepalen.

Uw eigen mijn Delta Lloyd omgeving
U krijgt voor uw inkomensverzekeringen bij Delta Lloyd uw eigen zakelijke online omgeving waar u 24 uur per dag uw verzekeringen kunt inzien en beheren. Zo kunt u voor de Ziekteverzuimverzekering Conventioneel ook de gegevens voor de jaarlijkse aanpassing digitaal insturen.

Ziekteverzuimverzekering aanvragen?

U wilt uw financiële risico van ziekteverzuim verzekeren? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Hebt u nog geen verzekeringsadviseur? Zoek dan een verzekeringsadviseur bij u in de buurt. De onafhankelijke adviseur helpt u graag verder.

Kennistest Verzuim

Bent u zich voldoende bewust van de (financiële) risico's van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid voor uw bedrijf? Test het met de kennistest voor verzuim en arbeidsongeschiktheid!

Verzuimbeleid in 10 stappen

Lees hier hoe u uw eigen verzuimbeleid in 10 stappen vormgeeft.