Wat is gedekt?

In het onderstaande overzicht ziet u welke dekkingen van toepassing zijn op zowel de ziekteverzuimverzekering Stop Loss als Conventioneel.

Mocht uw vraag over de dekking van de ziekteverzuimverzekering hiermee niet beantwoordt worden? Delta Lloyd werkt samen met deskundige verzekeringsadviseurs. Zij geven u graag een passend persoonlijk advies op basis van uw wensen en situatie.

Zoek een deskundige verzekeringsadviseur bij u in de buurt.

Conventioneel Stop Loss
Eigen risico/Eigen behoud Keuze tussen 10, 20, 30, 65, 130, 260 dagen eigen risico. Vanaf 50 werknemers minimaal 30 wachtdagen Keuze uit onbeperkt eigen behoud, een of twee keer eigen behoud.
Verzekerd bedrag Keuze uit 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95% of 100% van het loon in het 1e en 2e ziektejaar Keuze uit 70%, 80%, 90% of 100% van de verzekerde loonsom voor het eerste ziektejaar en standaard 70% voor het tweede ziektejaar
Maximum verzekerde loonsom per werknemer (SV loon) Maximaal € 125.000,- (incl werkgeverlasten) Maximaal € 100.000,- (incl werkgeverlasten)
Werkgeverslasten meeverzekerd Maximaal 20% van de verzekerde loonsom Maximaal 20% van de verzekerde loonsom
Inlooprisico Loonkosten van werknemer die ziek is geworden voor ingaan van verzekering is niet meeverzekerd. Loonkosten van werknemer die ziek is geworden voor ingaan van verzekering is meeverzekerd.
Uitlooprisico Is een werknemer ziek geworden tijdens de looptijd van de verzekering en is deze nog ziek als de verzekering stopt, dan hebt u recht op een uitkering.* Is een werknemer ziek geworden tijdens de looptijd van de verzekering en is deze nog ziek als de verzekering stopt, dan hebt u geen recht meer op een uitkering
Vrije keuze Arbodienstverlener Ja Ja
WIA basis Ja Nee

* Dit geldt niet als de verzekering stopt wegens faillissement of als u om een andere reden de premie niet meer betaalt

Wanneer krijg ik geen vergoeding?

U krijgt geen uitkering als u niet verplicht het loon hoeft door te betalen.
Bijvoorbeeld omdat:

  • er recht is op een Ziektewetuitkering;
  • er recht is op een uitkering op basis van de Wet Arbeid en Zorg, zoals de uitkering bij zwangerschap en bevalling;
  • voor zover de werknemer aanspraak kan maken op een WAO-uitkering.

Vergoeding re-integratiekosten

Delta Lloyd kan een deel van de re-integratiekosten bij arbeidsongeschiktheid vergoeden in de eerste twee jaar. U moet de vergoeding wel vooraf aanvragen bij de afdeling Claims Ziekteverzuim. Deze afdeling beoordeelt dan of en voor welk percentage wij bijdragen in de kosten.

Arbodienstverlening

U kunt uw ziekteverzuimverzekering aanvullen met arbodienstverlening van Richting, ArboNed, Zorg van de Zaak(Arbo Vitale & MaetisArdyn) of Arbo Unie. Met deze arbodiensten hebben wij heldere werkafspraken over de verzuimbegeleiding, kosten, bereikbaarheid en uitwisseling van gegevens.

Kennistest Verzuim

Bent u zich voldoende bewust van de (financiële) risico's van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid voor uw bedrijf? Test het met de kennistest voor verzuim en arbeidsongeschiktheid!

Verzuimbeleid in 10 stappen. Van moeten naar mogen.

Lees hier hoe u uw eigen verzuimbeleid in 10 stappen vormgeeft.