Ziekteverzuimverzekering Conventioneel

Verzeker uw financiële risico van ziekteverzuim met onze Ziekteverzuimverzekering Conventioneel.

Bij de Conventioneel verzekering kiest u het eigen risico in aantal werkdagen dat u voor eigen rekening neemt. U hebt keuze uit 10 tot 260 wachtdagen. Bij de Ziekteverzuimverzekering Stop Loss hebt u de keuze voor onbeperkt eigen behoud, een keer of twee keer het eigen behoud.

 Let op:

 

Eerder dit jaar is Delta Lloyd onderdeel geworden van Nationale-Nederlanden. Dit betekent een verandering in het aanbod van Delta Lloyd.

Per 1 augustus 2017 bieden we geen ziekteverzuimverzekering meer aan voor werkgevers met een ongemaximeerde loonsom gelijk aan of hoger dan € 1.250.000, - . Vanaf 1 augustus bent u hiervoor van harte welkom bij Nationale-Nederlanden. Werkgevers met een lagere loonsom kunnen voor deze ziekteverzuimverzekering tot 1 januari 2019 nog wel bij Delta Lloyd terecht. Neem hiervoor contact op met uw assurantieadviseur.

Hebt u op dit moment een ziekteverzuimverzekering van Delta Lloyd?

Op uw mijn Delta Lloyd omgeving leest u wat er voor u verandert en wanneer.

  • Kies zelf uw eigen risico in wachtdagen
  • Kies zelf uw arbodienstverlener
  • Beheer gemakkelijk uw ziekteverzuimverzekering via ‘Mijn Delta Lloyd’

Is uw werknemer niet in staat om zijn werkzaamheden te verrichten door ziekte? Dan bent u verplicht om tot een maximum van 104 weken het loon door te betalen

Waarom een ziekteverzuimverzekering Conventioneel?

Met onze Ziekteverzuimverzekering Conventioneel vergoeden wij het loon dat u als werkgever doorbetaalt aan uw zieke werknemers. Bovendien kunt u de werkgeverslasten meeverzekeren, tot maximaal 20% van het verzekerd bedrag.

Wanneer is een Ziekteverzuimverzekering Conventioneel een goede keuze?

Wanneer u voor een eigen risico in wachtdagen wil kiezen in plaats van een eigen behoud als eigen risico, is de Ziekteverzuim Conventioneel verzekering een goede keuze. U hebt keuze uit 10, 20, 30, 65, 135 of 260 wachtdagen. Met de Ziekteverzuimverzekering Conventioneel verzekering bent u verzekerd tegen het financiële risico van een zieke werknemer. Houdt wel rekening mee dat u naast afdekken van het financiële risico ook andere zaken regelt. Bijvoorbeeld (tijdelijke) vervanging van de zieke werknemer.

Re-integratie

Als uw werknemer ziek is bent u verplicht om uw werknemer deskundig te laten ondersteunen bij de begeleiding en re-integratie. Samen met de zieke werknemer hebt u de verantwoordelijkheid om de zieke werknemer zo snel als mogelijk terug te laten keren in het arbeidsproces (Wet Verbetering Poortwachter). Soms is terugkeer in het eigen werk niet mogelijk (spoor 1). Dan bekijkt u naar terugkeer in een ander werk of bij een ander bedrijf (spoor 2). Bij deze verzekering bestaat de mogelijkheid om vergoeding te krijgen voor een medefinanciering.

Arbodienstverlening

Een arbodienstverlener helpt u bij het begeleiden van de re-integratie van de zieke werknemer. U kiest zelf uw (gecertificeerde) arbodienst. Of u vult de Ziekteverzuim Conventioneel verzekering aan met arbodienstverlening van Richting, ArboNed, Zorg van de Zaak (Arbo Vitale & MaetisArdyn) of Arbo Unie. In dat geval geniet u van een aantal voordelen. Wij hebben een samenwerkingsverband met deze arbodienstverleners.

Conventioneel Stop Loss
Aantal werknemers Meest geschikt tot circa 20 werknemers Meest geschikt vanaf circa 20 werknemers
Premievaststelling Op basis van de verzuimcijfers over de afgelopen drie jaar; samenstelling personeelsbestand; verhouding verzekerde bedragen 1e en 2e ziektejaar Op basis van de verzuimcijfers over de afgelopen drie jaar; leeftijdsstaffel en totale loonsom
Maximale duur 104 weken 104 weken
Eigen risico/Eigen behoud Keuze tussen 10, 20, 30, 65, 130, 260 dagen eigen risico. Vanaf 50 werknemers minimaal 30 wachtdagen Keuze uit onbeperkt eigen behoud, een of twee keer eigen behoud
Verzekerd bedrag Keuze uit 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95% of 100% van het loon in het 1e en 2e ziektejaar Keuze uit 70%, 80%, 90% of 100% van de verzekerde loonsom voor het eerste ziektejaar en standaard 70% voor het tweede ziektejaar
Maximum verzekerde loonsom per werknemer (SV loon) Maximaal € 125.000,- (incl werkgeverlasten) Maximaal € 100.000,- (incl werkgeverlasten)
Werkgeverslasten meeverzekerd Maximaal 20% van de verzekerde loonsom Maximaal 20% van de verzekerde loonsom
Vrije keuze Arbodienstverlener Ja Ja
WIA basis Ja Nee

Naar ziekteverzuimverzekering Stop Loss


Voor wie is deze verzekering niet bedoeld?

  • Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’er)
  • DGA (Directeur Grootaandeelhouder)

Ziekteverzuimverzekering Conventioneel aanvragen of advies nodig?

U wilt uw financiële risico van ziekteverzuim verzekeren? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Hebt u nog geen verzekeringsadviseur? Zoek dan een verzekeringsadviseur bij u in de buurt. De onafhankelijke adviseur helpt u graag verder.

Voor brochures en voorwaarden klik hier.

Kennistest Verzuim

Bent u zich voldoende bewust van de (financiële) risico's van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid voor uw bedrijf? Test het met de kennistest voor verzuim en arbeidsongeschiktheid!

Verzuimbeleid in 10 stappen

Lees hier hoe u uw eigen verzuimbeleid in 10 stappen vormgeeft.