Ondersteuning en uitvoering.

De dienstverlening is erop gericht u volledig te ondersteunen bij eigenrisicodragen voor de Ziektewet. Onze doelstelling is dat u kosten bespaart en niet in allerlei rompslomp verzeild raakt. Zo kunt u zich focussen op uw bedrijfsvoering en hebt u minder zorgen over de kosten.

  • De juiste begeleiding als een werknemer ziek uit dienst gaat
  • Zorgvuldige en correcte Ziektewet-uitkeringsadministratie
  • Extra vergoeding re-integratiekosten
  • Scherp sanctiebeleid, zorgvuldige procedures Beroep & bezwaar

Samenwerking met professionele dienstverleners

Voor de uitvoering van de dienstverlening werken wij samen met drie professionele dienstverleners: ArboNed, Richting en SV Pay. Met deze partijen hebben wij heldere werkafspraken over de uitvoering van de re-integratie en het eigenrisicodragerschap. Zo zijn u en uw (ex-) werknemers verzekerd van deskundige en effectieve ondersteuning.

Uw voordelen

De juiste begeleiding als een werknemer ziek uit dienst gaat

Door de ‘Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters’ (BeZaVa) zijn werkgevers nu ook tot maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk voor werknemers die ziek uit dienst gaan. De uitvoering van de verzuimbegeleiding is daarbij gebonden aan complexe wet- en regelgeving. Daarom kunt u kiezen om u hierbij te laten ondersteunen door ArboNed of Richting. Zij zorgen voor een optimale verzuimbegeleiding op het moment dat een werknemer ziek uit dienst gaat en recht heeft op een Ziektewet-uitkering. Welke dienstverlener u ook kiest, u bent verzekerd van ondersteuning door specialisten die kennis hebben van wet- en regelgeving omtrent Ziektewet en het eigenrisicodragerschap.

Zorgvuldige en correcte Ziektewet-uitkeringsadministratie

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet moet u verplicht een uitkeringsadministratie voeren. Ook dit is gebonden aan complexe wet- en regelgeving. Wij werken daarom samen met SV Pay. SV Pay beschikt over uitgebreide kennis van de sociale zekerheid en Ziektewet. Zij nemen de administratie voor u over zodat u verzekerd bent van een zorgvuldige uitvoering van de volgende taken:

  • Correcte vaststelling van het recht op, de hoogte en de duur van de Ziektewet-uitkering.
  • Volledige uitkeringsadministratie waaronder verwerking mutaties en verstrekking uitkeringsgegevens aan u, Delta Lloyd en uw ex-werknemer.
  • Aanvragen en beoordelen UWV beslissingen, bijvoorbeeld als er sprake is van wijzigingen in recht op, hoogte en duur van de uitkering. Of als u een maatregel wil opleggen aan een ex-werknemer, die niet meewerkt aan zijn re-integratie. 
  • Ziekmelding richting UWV op de laatste dag van het dienstverband. 
  • Beantwoorden van vragen van ex-werknemers.

Waar nodig schakelen de specialisten van ArboNed en Richting met SV Pay, zodat het gehele proces en communicatie is geborgd en u zich kan concentreren op uw kerntaak. 

Extra vergoeding re-integratiekosten

Delta Lloyd werkt ook met u samen om de kosten van re-integratie en WGA-instroom te beperken. Wij belonen de re-integratie-inspanningen die u hierbij zelf verricht met een extra vergoeding voor re-integratiekosten. U kunt die aanvragen via de casemanager. 
 

Scherp sanctiebeleid, zorgvuldige procedures Bezwaar & beroep

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet kunt u maatregelen nemen tegen (ex-) werknemers die onvoldoende meewerken aan hun re-integratie. U mag zo’n werknemer bijvoorbeeld minder uitkering (laten) geven. De casemanager van ArboNed of Richting adviseert u hierbij en schakelt met SV Pay om een sanctie aan te vragen bij UWV.
Is een werknemer het niet eens met uw beslissing over zijn uitkering? Dan kan hij bezwaar maken. Bij de Ziektewet kan hij dit doen bij UWV. Als dat nodig is, kan SV Pay u vervolgens weer helpen om bezwaar te maken tegen de beslissing die deze instantie neemt.   
  
  
 
 

Overzicht dienstverlening en ondersteuning

Activiteit Wie voert het uit?
Informeren werknemers die ziek uit dienst dreigen te gaan
Vinkje Casemanager ArboNed of Richting
Uitvoering Ziektewet-uitkeringsadministratie en ziekmelding UWV
Vinkje SV Pay
Aanvragen en beoordelen beschikkingen/beslissingen UWV
Vinkje SV Pay
Organisatie van een ‘Poortwachterproof’ verzuimbegeleidingstraject van ziek uit dienst getreden werknemers, inclusief eerste en tweede spoor. 
Vinkje  Casemanager ArboNed of Richting
Juridische ondersteuning: 
- regresrecht
- Sanctiebeleid en beroep en bezwaar  
 
Vinkje 

Delta Lloyd Claimsafdeling Ziekteverzuim
SV Pay

Afgeven kopie afspraken verzuimbegeleiding voor aanvraag Ziektewet eigenrisicodragen
Vinkje Bedrijfsarts ArboNed of Richting
Vergoeding re-integratiekosten
Vinkje Op aanvraag Delta Lloyd claimsafdeling Ziekteverzuim