Kosten dienstverlening


Verzuim en re-integratie dienstverlening

U betaalt een jaarlijkse fee voor registratie, beschikbaarheid en procesregie. De kosten voor verzuimbegeleiding en re-integratie voor werknemers ziek uit dienst worden verrekend op activiteitenbasis. 

  • Bekijk hier de volledige Ziektewet dienstverlening en tarieven van ArboNed
  • Bekijk hier de volledige Ziektewet dienstverlening en tarieven van Richting  

Ziektewet-uitkeringsadministratie

U betaalt een vast bedrag van €650,- per ziekmelding. De volgende activiteiten zijn daarbij inbegrepen:

  • Vaststelling recht, duur en hoogte uitkering.
  • Het voeren van de uitkeringsadministratie.
  • Aanvragen, verwerken en beoordelen beschikkingen/beslissingen UWV.

Juridische ondersteuning

Delta Lloyd vergoedt de volgende juridische kosten:

  • Kosten voor het verhalen van kosten op eventuele derden als die aansprakelijk zijn voor de ziekte of arbeidsongeschiktheid van uw werknemer, op basis van het zogenaamde regresrecht.
  • Kosten voor aanvragen maatregelen tegen (ex-) werknemers die onvoldoende meewerken aan hun re-integratie.
  • De juridische kosten beroep en bezwaar tegen beschikking/beslissing UWV.
         

Medefinanciering

In combinatie met de WGA verzekering voor eigenrisicodragers vergoeden wij tot 50% van de kosten van de geadviseerde re-integratie activiteiten per dossier. De maximale vergoeding is € 5.000,- per dossier (exclusief BTW, reiskosten worden niet vergoed).