Dienstverlening Ziektewet voor eigenrisicodragers.

Voor MKB bedrijven (<1,25 miljoen loonsom)

Wilt u bij Delta Lloyd een WGA-verzekering voor eigenrisicodragers (WGA ERD verzekering) aanvragen? Dan zijn wij u graag van dienst. Wel stellen we als voorwaarde dat u ook eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet. Wij vinden het namelijk belangrijk dat u zelf grip hebt op de instroom vanuit deze regeling in de WGA. Dit betekent echter nog niet dat u ook zelf alle taken moet uitvoeren die bij het eigenrisicodragerschap horen. Met de module Dienstverlening Ziektewet voor eigenrisicodragers ondersteunen wij u hierbij. Op die manier profiteert u meteen ook van efficiënte en deskundige uitvoering.

Grafiek dekking Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
Ontrafel de Ziektewet wirwar
Meer informatie
  • Efficiënte uitvoering
  • Deskundig casemanagement
  • Wetgevingproof

Wat is eigenrisicodragen voor de Ziektewet?

Als een werknemer ziek uit dienst gaat en in de Ziektewet belandt, bent u tot maximaal twee jaar financieel verantwoordelijk. U bekostigt namelijk via de premie ZW-flex zijn uitkering en re-integratie. Standaard bent u hiervoor verzekerd bij UWV. Dit betekent dat u zeer beperkt invloed hebt op de uitvoering van de re-integratie en de kosten, omdat deze instantie ook de re-integratie regelt.

Door Eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet, hebt u die invloed wel. U hebt dan namelijk de controle over de re-integratie. Ook bepaalt u zelf het recht, de hoogte en de duur van de Ziektewet-uitkering die u als eigenrisicodrager betaalt en niet UWV. Bovendien kunt u zelf een sanctie aanvragen bij UWV als uw ex-werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie. 

Uw voordelen

uitvoering-icoon

Welke dienst u ook kiest,  u kunt rekenen op een efficiënte uitvoering van de taken in kwestie. Zo beperkt u de kosten tot een minimum en wordt u maximaal ontlast.

Casemanager2-icoon

U krijgt ondersteuning door deskundige casemanagers. Zij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van flex werknemers die ziek uit dienst gaan.

wetgeving-icoon

U voldoet aan uw wettelijke verplichtingen op het gebied van verzuimbegeleiding en re-integratie, zoals de Wet verbetering poortwachter.