Kosten dienstverlening


Verzuimbegeleiding en implementie en uitvoering

U betaalt een vaste prijs per dossier. Hierbij zijn de volgende diensten inbegrepen: 

 • Vaststelling recht, duur en hoogte uitkering.
 • Vestrekken uitkeringsgegevens aan werkgever.
 • Begeleiding van ex-werknemer.
 • Uitvoeren taken vanuit Wet verbetering poortwachter vanaf het moment van de eerste Ziektewetdag.
 • Aanvragen en beoordelen UWV beschikkingen/beslissingen, bijvoorbeeld als er sprake is van wijzigingen in recht op, hoogte en duur van de uitkering. Of als u een maatregel wil opleggen aan een ex-werknemer, die niet meewerkt aan zijn re-integratie.
 • Ziekmelding richting UWV op de laatste dag van het dienstverband.

Hierbij is niet inbegrepen: 

 • Ziek-uit-dienstmelding naar UWV.
 • Reis- en onkostenvergoeding ex-werknemer.
 • Kosten inzetten overige deskundigen.

Juridische ondersteuning

Delta Lloyd vergoedt de volgende juridische kosten:

 • Kosten voor het verhalen van kosten op eventuele derden als die aansprakelijk zijn voor de ziekte of arbeidsongeschiktheid van uw werknemer, op basis van het zogenaamde regresrecht.
 • Kosten voor aanvragen maatregelen tegen (ex-) werknemers die onvoldoende meewerken aan hun re-integratie.
 • De juridische kosten bezwaar of beroep tegen beschikking/beslissing UWV.    

Medefinanciering

In combinatie met de WGA verzekering voor eigenrisicodragers vergoeden wij tot 50% van de kosten van de geadviseerde re-integratie activiteiten per dossier. De maximale vergoeding is € 5.000,- per dossier (exclusief BTW, reiskosten worden niet vergoed).