Kosten dienstverlening


Verzuimbegeleiding en implementie en uitvoering

U betaalt een vaste prijs per dossier. Hierbij zijn de volgende diensten inbegrepen: 

 • Vaststelling recht, duur en hoogte uitkering.
 • Vestrekken uitkeringsgegevens aan werkgever.
 • Begeleiding van ex-werknemer.
 • Uitvoeren taken vanuit Wet verbetering poortwachter vanaf het moment van de eerste Ziektewetdag.
 • Aanvragen en beoordelen UWV beschikkingen/beslissingen, bijvoorbeeld als er sprake is van wijzigingen in recht op, hoogte en duur van de uitkering. Of als u een maatregel wil opleggen aan een ex-werknemer, die niet meewerkt aan zijn re-integratie.
 • Ziekmelding richting UWV op de laatste dag van het dienstverband.

Hierbij is niet inbegrepen: 

 • Ziek-uit-dienstmelding naar UWV.
 • Reis- en onkostenvergoeding ex-werknemer.
 • Kosten inzetten overige deskundigen.

Juridische ondersteuning

Delta Lloyd vergoedt de volgende juridische kosten:

 • Kosten voor het verhalen van kosten op eventuele derden als die aansprakelijk zijn voor de ziekte of arbeidsongeschiktheid van uw werknemer, op basis van het zogenaamde regresrecht.
 • Kosten voor aanvragen maatregelen tegen (ex-) werknemers die onvoldoende meewerken aan hun re-integratie.
 • De juridische kosten bezwaar of beroep tegen beschikking/beslissing UWV.    

Medefinanciering

In combinatie met de WGA verzekering voor eigenrisicodragers vergoeden wij tot 50% van de kosten van de geadviseerde re-integratie activiteiten per dossier. De maximale vergoeding is € 5.000,- per dossier (exclusief BTW, reiskosten worden niet vergoed).

Delta Lloyd maakt gebruik van cookies

Op onze websites maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om onze websites te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken, social media aan te bieden en relevante advertenties te kunnen tonen.

Meer informatie.

Gaat u akkoord met het plaatsen van cookies?