Ondersteuning voor werkgever en werknemer

Sluit u een WIA verzekering Zorg & Welzijn af bij Delta Lloyd, dan kunt u rekenen op extra ondersteuning bij arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Wij ondersteunen zowel u als de werknemer bij preventie, re-integratie en het beperken van de kosten.

Deskundige begeleiding

Onze deskundige begeleiding helpt u langdurige arbeidsongeschiktheid en WIA-instroom te voorkomen of te beperken. 
  • Wij bieden u toegang tot specialistisch casemanagement. De casemanager begeleidt u optimaal bij de re-integratie van uw werknemer. Heeft uw bedrijf of verzekeringsadviseur een gekwalificeerde casemanager in dienst? Of werkt u of uw verzekeringsadviseur samen met een gekwalificeerd casemanagementbureau? Dan kunt u ons vragen of u deze kunt inschakelen.
  • Wij helpen u om bezwaar te maken tegen een onjuiste WIA-beschikking van UWV.
  • We blijven uw werknemer volgen als hij ondanks alle re-integratie-inspanningen een WIA-uitkering krijgt. Dit doen wij ook als hij bij u uit dienst is. 

Kosten beperken

Delta Lloyd werkt ook met u samen om de directe kosten van re-integratie en WIA-instroom te beperken.
  • Wij verhalen kosten als een derde aansprakelijk is voor de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer. 
  • Samen met uw verzekeringsadviseur kunnen wij inzicht geven in de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Met dit inzicht kunt u gericht investeren in het herkennen en aanpakken van verzuim- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s.

Meer informatie

Bekijk de brochures en voorwaarden van de WIA verzekering Zorg & Welzijn.