Risico's en dekkingen

De WIA verzekering Zorg & Welzijn verzekert de volgende risico’s:

Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Vooral bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80% arbeidsongeschikt) is het risico op inkomensverlies voor werknemers groot. In het ergste geval ontvangt uw werknemer een WIA-uitkering die (ver) onder het minimumloon ligt.

Is een werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35 – 80 procent)? Dan stelt UWV vast hoeveel hij nog met werken kan verdienen en welke uitkering hij krijgt. Is hij bijvoorbeeld 60 procent arbeidsongeschikt? Dan kan hij volgens UWV nog 40 procent van zijn inkomen verdienen. Dit noemt UWV zijn restverdiencapaciteit.

Inkomensterugval tot onder het minimumloon
Lukt het een werknemer niet om werk te vinden waarmee hij minimaal de helft van zijn restverdiencapaciteit verdient? Dan krijgt hij een zeer lage WIA-uitkering. Deze uitkering is lager dan het minimumloon. Hij krijgt een extra aanvulling van PFZW, maar alleen voor het gedeelte dat hij arbeidsongeschikt is. Hij krijgt dus geen uitkering over het gedeelte dat hij nog kan werken.

Inkomensterugval hogere inkomens
Verdient de werknemer met zijn beperkingen meer dan de helft van zijn restverdiencapaciteit? Dan krijgt hij een hogere WIA-uitkering tot 70% van zijn laatstverdiende loon. Maar ook dan kan zijn inkomen fors dalen als hij meer verdiende dan het maximum loon waarover een WIA-uitkering wordt berekend (€54.614,- per 1 januari 2018) . Hij krijgt dan geen hogere uitkering dan een percentage van dit maximum. Hij krijgt dan wel een extra aanvulling van PFZW, maar alleen voor het gedeelte dat hij arbeidsongeschikt is. Hij krijgt dus geen uitkering over het gedeelte dat hij nog kan werken.

Met de dekking Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid heeft uw werknemer altijd de zekerheid dat zijn totale inkomen minimaal 70 procent van zijn laatstverdiende inkomen is.

Volledige arbeidsongeschiktheid

Is een werknemer volledig arbeidsongeschikt (80 – 100 procent)? Dan ontvangt hij een WIA-uitkering en eventueel een aanvulling van PFZW. De uitkeringen samen zijn nooit meer dan 70 of 75 procent van zijn laatstverdiende inkomen.

Met de dekking Volledige arbeidsongeschiktheid krijgt uw werknemer altijd een extra aanvulling van 10 procent op zijn inkomen.

Minder dan 35 procent arbeidsongeschiktheid

Is een werknemer minder dan 35 procent arbeidsongeschikt? Dan krijgt hij geen WIA-uitkering en ook geen aanvulling van PFZW. De kans bestaat dat hij zijn oude werk niet volledig kan hervatten. Hij krijgt dan te maken met een lager inkomen of zelfs ontslag. Hij kan er dan flink op achteruitgaan in inkomen.

De dekking Min 35% arbeidsongeschiktheid vult zijn inkomen tijdelijk aan zodat hij zich kan aanpassen aan zijn nieuwe situatie.

WIA rekentool Zorg & Welzijn

Bekijk met de WIA rekentool Zorg & Welzijn wat er gebeurt met het inkomen van uw arbeidsongeschikte werknemer. Welke uitkeringen hij krijgt van UWV en PFZW. En welke aanvulling hij krijgt vanuit de WIA verzekering Zorg & Welzijn.