Aansprekende communicatie op maat

Biedt u uw werknemers een mooie dekking bij arbeidsongeschiktheid? Dan is het belangrijk dat zij weten waarvoor ze verzekerd zijn. Delta Lloyd zorgt voor persoonlijke communicatie met uw werknemers. Daarnaast helpen wij u om uw arbeidsvoorwaarde op aansprekende wijze onder de aandacht te brengen.

Grafiek dekking Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Informatiebrief

Sluit u een WIA verzekering Overheid & Onderwijs bij Delta Lloyd? Dan sturen wij uw werknemers een informatiebrief. Hierin staat precies wat zij over de verzekering moeten weten. We sturen de informatiebrief uiterlijk drie maanden na de ingang van de verzekering. Treedt een nieuwe werknemer in dienst en neemt hij deel aan de verzekering? Dan krijgt hij ook binnen drie maanden een informatiebrief.

Oversluiten
U kunt natuurlijk ook uw huidige verzekering oversluiten naar de WIA verzekering Overheid & Onderwijs. Wij zorgen ervoor dat uw werknemers onze informatiebrief pas krijgen nadat ze de stopbrief van de huidige verzekeraar hebben ontvangen. Zo voorkomen we verwarring bij de werknemers.

Arbeidsvoorwaarde extra onder de aandacht

Met de WIA verzekering Overheid & Onderwijs biedt u werknemers een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde. Mis niet de kans om dit extra onder de aandacht te brengen! Ook hierbij ondersteunt Delta Lloyd u graag. Delta Lloyd biedt templates (sjablonen) voor informatieve artikelen over de WIA verzekering Overheid & Onderwijs. U kunt deze zelf gemakkelijk aanpassen. Zo wordt een artikeltje plaatsen in uw personeelsgids, in de nieuwsbrief of op uw intranet wel erg eenvoudig.

  • Uw werknemers kiezen zelf of ze willen deelnemen aan de WIA verzekering Overheid & Onderwijs. Om deze keuze duidelijk en helder te maken, bieden wij brieftemplates met een afstandsverklaring.
  • Ook stellen wij een WIA rekentool beschikbaar. Daarmee kan de werknemer zelf berekenen wat er met zijn inkomen gebeurt als hij arbeidsongeschikt wordt. En wat er gebeurt als hij een aanvulling krijgt uit de WIA verzekering Overheid & Onderwijs die u aanbiedt. U kunt deze tool op uw eigen intranet plaatsen. 
  • Daarnaast kan Delta Lloyd presentaties verzorgen voor uw werknemers. Dit doen wij samen met uw verzekeringsadviseur.

Wilt u gebruikmaken van één of meer middelen die wij aanbieden? Ga dan naar deltalloyd.nl/zakelijk/inkomen.

Pensioen 1-2-3 en Uw Overzicht Arbeidsongeschiktheid

De dekking Volledige arbeidsongeschiktheid wordt aangemerkt als arbeidsongeschiktheidspensioen en valt daarmee onder de Pensioenwet. Ook de dekking Min 35% arbeidsongeschiktheid valt hieronder, maar dat is alleen het geval als u deze dekking zonder de dekking Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid sluit.

De Pensioenwet verplicht Delta Lloyd om werknemers te informeren over Pensioen 1-2-3 na de start van hun deelname aan de verzekering. Pensioen 1-2-3 geeft de deelnemende werknemers gelaagde informatie over hun arbeidsongeschiktheidspensioen en wat er precies voor hen verzekerd is. Voor meer informatie over Pensioen 1-2-3 kijk op www.deltalloyd.nl/aop123.

Daarnaast zijn wij verplicht om jaarlijks Uw Overzicht Arbeidsongeschiktheid (UOA) aan uw deelnemende werknemers te sturen.

Let op: ook als werkgever moet u zich volgens de Pensioenwet aan een aantal regels houden:

  • U moet een nieuwe werknemer op tijd informeren of u hem wel of niet een aanbod doet voor deelname aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
  • Wil een werknemer deelnemen of heeft hij geen keus? Dan moet u hem binnen 30 dagen na indiensttreding aanmelden bij Delta Lloyd. Anders kunnen wij de eventuele uitkering van niet aangemelde werknemers op u verhalen. 
  • Wil een werknemer niet deelnemen en is hij daartoe ook niet verplicht? Dan moet u ons binnen 30 dagen een door de werknemer ondertekende afstandsverklaring sturen.