Productkenmerken en keuzemogelijkheden

In onderstaand schema staan alle productkenmerken van de drie dekkingen van de WIA verzekering Overheid & Onderwijs op een rij. Ook zijn al uw keuzemogelijkheden weergegeven.

Dekking Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Dekking Volledige arbeidsongeschiktheid Dekking Min 35% arbeidsongeschiktheid
Welke werknemers zijn verzekerd?* Alle werknemers zijn verzekerd, ook nieuwe werknemers Alle werknemers zijn verzekerd, ook nieuwe werknemers Alle werknemers zijn verzekerd, ook nieuwe werknemers
Wat verzekert Delta Lloyd?* Aanvulling op de wettelijke WGA-uitkering en de eventuele aanvulling Algemeen Burgelijk Pensioenfonds (ABP) Aanvulling op de wettelijke WGA- of IVA-uitkering en de eventuele aanvulling Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) Aanvulling van het inkomen tot een gekozen verzekerd bedrag
Welke uitkering ontvangt uw werknemer? Aanvulling tot minimaal 70% van het verzekerd loon. Als de werknemer minstens 50% van zijn restverdiencapaciteit benut, is een aanvulling tot 75% of 80% van het verzekerd loon mogelijk Aanvulling tot 10% van het verzekerd loon Aanvulling tot 70%, 80%, 90% of 100% van het verzekerd loon voor het percentage arbeidsongeschiktheid
Hoe berekenen wij de uitkering? (70%, 75% of 80% × verzekerd loon) - (70% × nieuw loon) - WGA-uitkering - aanvulling ABP 10% x verzekerd loon 70%, 80%, 90% of 100% × (verzekerd loon x het percentage arbeidsongeschiktheid)
Hoe hoog is de uitkering maximaal? € 100.000,- per jaar € 100.000,- per jaar € 100.000,- per jaar
Hoe lang loopt de uitkering? Tot AOW-leeftijd met een maximum van 68 of 70 jaar Tot AOW-leeftijd met een maximum van 68 of 70 jaar
3, 5, 7½ of 10 jaar tot maximaal de AOW-leeftijd met een maximum van 68 of 70 jaar
Hoe wordt de uitkering geïndexeerd? WIA-index of gelijkblijvend WIA-index, een vast percentage van 2% of 3% of gelijkblijvend WIA-index, een vast percentage van 2% of 3% of gelijkblijvend
Welk loon geldt als grondslag voor de berekening van de uitkering?** Pensioengevend salaris. Hebt u meer dan 100 werknemers in dienst, dan is ook een ander loonbegrip mogelijk Pensioengevend salaris. Hebt u meer dan 100 werknemers in dienst, dan is ook een ander loonbegrip mogelijk Pensioengevend salaris. Hebt u meer dan 100 werknemers in dienst, dan is ook een ander loonbegrip mogelijk.
Wat is de duur van het contract? Het eerste contract duurt standaard 1 jaar. Optioneel: een duur van 2 jaar. Na verlenging duurt een contract steeds 1 jaar en is het contract maandelijks opzegbaar Het eerste contract duurt standaard 1 jaar. Optioneel: een duur van 2 jaar. Na verlenging duurt een contract steeds 1 jaar en is het contract maandelijks opzegbaar Het eerste contract duurt standaard 1 jaar. Optioneel: een duur van 2 jaar. Na verlenging duurt een contract steeds 1 jaar en is het contract maandelijks opzegbaar

* Om verzekerd te kunnen worden, moeten de werknemers wel verplicht verzekerd zijn voor de WIA. Van uw werknemers vragen wij geen gezondheidsverklaring. Werknemers die al ziek of arbeidsongeschikt zijn op het moment dat de verzekering voor hen ingaat, zijn niet verzekerd. 

** Een ander loonbegrip heeft gevolgen voor de hoogte van de uitkering. Kiest u voor een ander loonbegrip dan het pensioengevend salaris? Dan moet dit duidelijk zijn voor de verzekerde werknemers. Onder loonbegrip verstaan wij het loon dat verzekerd is.