Premie WIA verzekering Overheid & Onderwijs

Voor de WIA verzekering Overheid & Onderwijs betaalt u een verzekeringspremie. Hier leest u alles over deze premie.

Premie berekenen

De premie wordt uitgedrukt in een percentage van de verzekerde loonsom. Wij berekenen de premie op basis van de sector Overheid & Onderwijs en de samenstelling van uw personeelsbestand. U kunt met uw werknemers afspreken dat zij de premie geheel of gedeeltelijk zelf betalen.

Deelnamegraad

Uw werknemers kunnen zelf kiezen of ze deelnemen aan de verzekering. Het aantal deelnemende werknemers is wel van invloed op uw verzekeringspremie. Daarvoor hanteren wij het onderstaande schema.

Deelnamegraad Premie
90-100% 10% korting op de basispremie
70-90% Basispremie
50-70% Opslag op de basispremie
40-50%** Opslag op de basispremie

** De verzekering is bij deze deelnamegraad alleen mogelijk als u meer dan 1.000 werknemers in dienst heeft.

Geen premie meer betalen

Krijgt uw werknemer een uitkering uit de verzekering? Dan hoeft u soms geen premie meer te betalen. U betaalt geen premie meer voor het percentage dat de werknemer arbeidsongeschikt is, en waarvoor hij een uitkering van ons ontvangt. Daarnaast betaalt u geen premie meer voor werknemers vanaf twee jaar voordat zij de gekozen eindleeftijd bereiken.

Premiebetaling door werknemers

U kunt met uw werknemers afspreken dat zij de premie geheel of gedeeltelijk zelf betalen. U trekt de premie dan af van hun brutoloon. U betaalt vervolgens de hele premie aan ons.

Premie is fiscaal aftrekbaar

Neemt u de premie als werkgever geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening? Dan is dit deel van de premie als bedrijfslast volledig fiscaal aftrekbaar. Draagt uw werknemer bij aan de premie? Dan is ook dat belastingvrij: u draagt over dit deel van zijn loon geen loonbelasting af. De eventuele uitkering is wel belast.

Betalingstermijn

De normale betalingstermijn is twaalf maanden. U kunt voor kortere betalingstermijnen kiezen, maar dan betaalt u een hogere premie:
  • 2% meer premie bij een termijn van zes maanden;
  • 3% meer premie bij een termijn van drie maanden;
  • 5% meer premie bij een termijn van één maand.

Wijziging van de premie

Kiest u voor een contract met een looptijd van twee jaar, dan staat uw premiepercentage gedurende deze periode vast. Wij passen uw premiepercentage pas aan op het moment dat uw contracttermijn afloopt. Wel passen wij jaarlijks per 1 januari de verzekerde bedragen aan. Dit doen we op basis van het werknemersbestand en de lonen op 1 januari. Hierdoor kan de premie die u ons betaalt wel wijzigen. Wij noemen dit proces de ‘jaarlijkse aanpassing’.

Kiest u voor een contracttermijn van één jaar? Dan passen wij het premiepercentage en de verzekerde bedragen elk jaar aan met ingang van 1 januari. Dit percentage wordt pas één jaar later in rekening gebracht. Zo weet u altijd vooraf welk percentage u eventueel op het loon van uw werknemers kunt inhouden.