Ondersteuning van Delta Lloyd voor werkgever en werknemer

Sluit u een WIA verzekering Overheid & Onderwijs af bij Delta Lloyd? Dan kunt u rekenen op extra ondersteuning bij arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Wij ondersteunen zowel u als de werknemer bij preventie, re-integratie en het beperken van de kosten. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van onze dienstverlening.

Grafiek dekking Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Deskundige begeleiding

Onze deskundige begeleiding helpt u langdurige arbeidsongeschiktheid en WIA-instroom te voorkomen of te beperken. 
  • Wij beoordelen na 42 weken ziekte de kans dat een werknemer arbeidsongeschikt wordt en een WIA-uitkering krijgt. Op uw verzoek wijzen wij dan een vaste contactpersoon aan.
  • Wij bieden u toegang tot specialistisch casemanagement. De casemanager begeleidt u optimaal bij de re-integratie van uw werknemer. Heeft uw bedrijf of verzekeringsadviseur een gekwalificeerde casemanager in dienst? Of werkt u of uw verzekeringsadviseur samen met een gekwalificeerd casemanagementbureau? Dan kunt u ons vragen of u deze kunt inschakelen.
  • Wij helpen u om bezwaar te maken tegen een onjuiste WIA-beschikking van UWV.
  • We blijven uw werknemer volgen als hij ondanks alle re-integratie-inspanningen een WIA-uitkering krijgt. Dit doen wij ook als hij bij u uit dienst is. 

Kosten beperken

Delta Lloyd werkt ook met u samen om de directe kosten van re-integratie en WIA-instroom te beperken.
  • Wij belonen uw re-integratie-inspanningen met een vergoeding voor casemanagement en re-integratiekosten na 42 weken ziekte. 
  • Wij verhalen kosten als een derde aansprakelijk is voor de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer. 
  • Samen met uw verzekeringsadviseur kunnen wij inzicht geven in de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Met dit inzicht kunt u gericht investeren in het herkennen en aanpakken van verzuim- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s.
Dienstverlening Met inzet van een gekwalificeerde casemanager
Beoordelen kans op WIA-instroom Vinkje
Organiseren op begeleidingstraject Vinkje
Vergoeding re-integratiekosten (op aanvraag) Gekwalificeerd casemanagement:
- via Delta Lloyd twee uur per dossier met een maximum van € 200,-
- via eigen bedrijf of verzekeringsadviseur: € 200,- per dossier

Re-integratiekosten:
- vergoeding tot 50% van de kosten
- maximale vergoeding € 5.000,- per dossier, wij vergoeden geen btw.
(Ex-)werknemers periodiek volgen na WIA-instroom Vinkje
Beoordelen kans op succesvol bezwaar tegen WIA-beschikking van UWV Op verzoek van werkgever en met goedkeuring van werknemer
Beoordelen kans op herbeoordeling UWV bij wijziging in persoonlijke situatie Op verzoek van werkgever. Werknemer moet toestemming geven voor een herbeoordeling
Uitzetten en coördineren bezwaar of herbeoordeling Op verzoek van werkgever. Werknemer moet toestemming geven voor een herbeoordeling
Analyse kosten van ziekteverzuim Op aanvraag bij Delta Lloyd Consultant Inkomen & Zorg of bij uw verzekeringsadviseur

Presentatie van onze dienstverlening

In een handige presentatie nemen wij u stapsgewijs mee in de dienstverlening en de processtappen. Deze presentatie kunt u vinden bij WIA dienstverlening en proces.