Deelname van werknemers

Uw werknemers kunnen zelf kiezen of ze deelnemen aan de verzekering. Het aantal deelnemende werknemers is wel van invloed op uw verzekeringspremie. Daarvoor hanteren wij het onderstaande schema.

Deelnamegraad Premie
90-100% 10% korting op de basispremie
70-90% Basispremie
50-70% Opslag op de basispremie
40-50%** Opslag op de basispremie

** De verzekering is bij deze deelnamegraad alleen mogelijk als u meer dan 1.000 werknemers in dienst heeft.

Controleren

Jaarlijks controleert Delta Lloyd of de deelnamegraad op 1 januari is gewijzigd, en of u daardoor in een andere categorie valt. Is dit het geval, dan kunnen wij de premie aanpassen.

Uw werknemers informeren

Om de keuze voor deelname duidelijk en helder te maken helpen wij u met aansprekende communicatie naar uw werknemers. Bekijk hier hoe wij u hierbij ondersteunen.

Afstandsverklaring

Wil een werknemer niet deelnemen en is hij daartoe ook niet verplicht? Dan moet u ons binnen 30 dagen een door de werknemer ondertekende afstandsverklaring sturen. Hiervoor hebben wij een formulier gemaakt. Ontvangen wij de afstandsverklaring niet of te laat? Dan neemt de werknemer deel aan de verzekering.

Spijtoptant

Een werknemer die niet deelneemt, kan tijdens de looptijd van de verzekering één keerl op zijn beslissing terugkomen. Wij beschouwen hem dan als ‘spijtoptant’. We beoordelen op basis van zijn leeftijd en gezondheidsverklaring of wij de werknemer op dat moment alsnog kunnen verzekeren.