Uw premie


Verzekeringspremie

Als eigenrisicodrager voor de WGA betaalt u geen gedifferentieerde WGA-premie aan UWV. Kiest u voor de WGA verzekering voor eigenrisicodragers van Delta Lloyd? Dan betaalt u ons wel een verzekeringspremie. De premie wordt uitgedrukt in een percentage van de loonsom die u bij Delta Lloyd hebt verzekerd.

Heeft uw bedrijf een gemaximeerde SV-loonsom van maximaal € 2.500.000? Dan betaalt u een sectorpremie als:

 • uw bedrijf is ingedeeld in één van de sectoren die in het sectoroverzicht staan, en;
 • in uw bedrijf maximaal 30% van de gemaximeerde SV loonsom betrekking heeft op flexwerkers (werknemers met een tijdelijk dienstverband, oproepkrachten en provisie-, en thuiswerkers), en;
 • waarbij op de datum van ondertekening van het aanvraagformulier maximaal één persoon:
  1. langer dan 6 maanden ziek is; of
  2. na 31 december 2011 ingestroomd is in de WIA (WGA en IVA); of
  3. na 31 december 2011 minder dan 35% arbeidsongeschikt (<35%- WIA) is.

Is het bovenstaande niet op u van toepassing? Dan is de premie afhankelijk van de sector waartoe uw bedrijf behoort en de samenstelling van uw personeelsbestand.

Kosten dienstverlening

Kiest u om de dienstverlening uit te breiden met WGA dienstverlening? Dan betaalt u naast een verzekeringspremie (deels) de kosten voor de re-integratie dienstverlening aan de arbodienst van uw keuze. U kunt kiezen uit de pakketten van ArboNed of Richting. De tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.

ArboNed

 • Module eigen risicodrager WGA ‘op maat’: WGA-risicoscan plus WGA-begeleiding na 3e jaar tot (maximaal) 12 jaar.
  Delta Lloyd vergoedt de kosten voor de WGA-risicoscan in de 26e, 42e en 60e week. De activiteiten voor begeleiding worden achteraf op verrichtingenbasis in rekening gebracht.
 • U kunt als u dit wilt dit aanvullen met verzuimbegeleiding in de 1e twee jaar.

Bekijk hier de dienstverlening van ArboNed inclusief tarieven.

Richting

 • Module Re-integratieplan: begeleiding na 3e jaar tot (maximaal) 12 jaar.
  De activiteiten worden achteraf op verrichtingenbasis in rekening gebracht.
 • Module risicokans WGA, (risicosan) 26e, 42e en 78e week.
  Delta Lloyd vergoedt deze kosten volledig.
 • U kunt als u dit wilt dit aanvullen met verzuimbegeleiding in de 1e twee jaar.


Bekijk hier de dienstverlening van Richting inclusief tarieven.

Vergoeding WGA-risicoscan eigen dienstverlener

Zoals u hebt kunnen lezen stellen wij als voorwaarde een WGA-risicoscan in de 26e, 42e en 60 of 78e week verplicht om het risico op WGA instroom tijdig te kunnen beoordelen. Kiest u ervoor om deze scan niet door ArboNed of Richting te laten uitvoeren, maar door uw eigen dienstverlener? Bijvoorbeeld door een geregistreerde casemanager van uw eigen arbodienst? Dan vergoeden wij dit tot maximaal €100,- , exclusief BTW, per scan.

Delta Lloyd WGA diensten

De Delta Lloyd WGA diensten zijn inbegrepen in de verzekering. Het gaat om de volgende diensten:

 • Beoordelen kans op succesvol bezwaar tegen WGA-beschikking UWV.
 • Beoordelen kans op WGA herbeoordeling UWV bij wijziging in persoonlijke situatie.
 • Uitzetten en coördineren WGA bezwaar of herbeoordeling.    

Juridische ondersteuning

Delta Lloyd vergoedt de volgende juridische kosten:

 • Kosten voor het verhalen van kosten op eventuele derden als die aansprakelijk zijn voor de ziekte of arbeidsongeschiktheid van uw werknemer, op basis van het zogenaamde regresrecht.
 • Kosten voor aanvragen maatregelen tegen (ex-) werknemers die onvoldoende meewerken aan hun re-integratie.
 • De juridische kosten als u zich moet verweren tegen het bezwaar of beroep van een (ex) werknemer.    

Medefinanciering

Delta Lloyd vergoedt tot 50% van de geadviseerde re-integratieactiviteiten per dossier. De maximale vergoeding is €5.000,- per dossier (exclusief BTW, reiskosten worden niet vergoed).