WGA verzekering voor eigenrisicodragers

Voor MKB bedrijven (<1,25 miljoen loonsom)

Als een van uw werknemers instroomt in de WGA, bent u tot 10 jaar verantwoordelijk voor zijn uitkering. Dit geldt zelfs als hij eerst in de Ziektewet is beland en dus allang bij u uit dienst is. U bekostigt de uitkering via de WGA-premie en bent standaard verzekerd bij UWV. Deze instantie regelt dus ook de re-integratie, waardoor u zeer beperkt grip hebt op de uitvoering van de re-integratie en de kosten. Het kan ook anders: door eigenrisicodrager te worden voor de WGA, neemt u zélf de regie. Het financiële risico kunt u vervolgens bij ons onderbrengen. Met onze WGA-verzekering voor eigenrisicodragers beschikt u meteen ook over de mogelijkheid om u te laten ondersteunen bij re-integratie en de uitvoering van het eigenrisicodragerschap. Zo profiteert u ook van deskundige ondersteuning bij casemanagement en de uitvoering van het eigenrisicodragerschap.

Grafiek dekking Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
Ontrafel de WGA wirwar
  • Efficiënte uitvoering
  • Deskundig casemanagement
  • Regelgemak

Als eigenrisicodrager beheerst u zélf de kosten

Bij eigenrisicodragen betaalt u, in plaats van een gedifferentieerde UWV-premie, zelf de kosten van de uitkeringen. Hier staat tegenover dat u de vrijheid hebt om de re-integratie naar eigen inzicht vorm te geven. En dus ook zelf kunt bepalen hoe u de kosten wilt beheersen. Het financiële risico mag u volgens de wet ook zelf dragen, maar in de praktijk is het voor de meeste werkgevers wenselijk om hier een verzekering voor af te sluiten.

Profiteer van deskundige ondersteuning

Met de WGA verzekering voor eigenrisicodragers van Delta Lloyd verkleint u in de eerste plaats de financiële risico’s van eigenrisicodragen. Bij instroom in de WGA vergoeden wij de uitkering van zowel vaste als flex werknemers. Daarnaast helpen we u graag om de kosten te beïnvloeden, door u te ondersteunen bij re-integratie en uitvoering van de taken die bij het eigenrisicodragerschap horen.

Uw voordelen

uitvoering-icoon

Wij ondersteunen u bij een efficiënte uitvoering van uw eigenrisicodragerschap voor de WGA. Inclusief uitvoering van Beroep & bezwaar en het aanvragen van herbeoordelingen.

Casemanager2-icoon

U kunt naar behoefte terugvallen op ondersteuning door deskundige casemanagers. Zij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van langdurig zieke en arbeidsongeschikte werknemers.

iso-icoon

Inkomensverzekeringen die u bij ons afsluit, kunt u inzien en beheren in uw eigen digitale omgeving: Mijn Delta Lloyd. Dit online kanaal is 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar. Ook geeft u hier snel en eenvoudig de gegevens door voor de jaarlijkse aanpassing van uw verzekeringen.

Werkgeverslasten meeverzekerd

Als u daar behoefte aan hebt, kunt u bij ons extra werkgeverslasten meeverzekeren. Bijvoorbeeld het werkgeversdeel van de pensioenpremie. Meeverzekeren is mogelijk tot 20% van de loonsom